Zakłady Urządzeń
Kotłowych Stąporków

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są jedną z czołowych firm działających na Europejskim Rynku Energetycznym. Firma działa na rynku nieprzerwanie od 40 lat. W tym okresie nabyła specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Tym samym ugruntowała swoją pozycję w branży energetyki przemysłowej, cieplnej i zawodowej w zakresie Generalnego Wykonawcy.

Głównymi produktami spółki są: Instalacje ochrony powietrza (pył, siarka, azot), urządzenia do transportu, obróbki oraz spalania różnych paliw w tym RDF i biomasy oraz wszelkiego rodzaju konstrukcje technologiczne i stalowe.

Działalność spółki
Energetyka
Instalacje ochrony powietrza
Produkcja elementów dla infrastruktury
Produkcja maszyn
dla różnych branż
Usługi
Kompletne systemy transportu i gospodarowania paliw stałych w tym nawęglania
Kompletne systemy do spalania różnych typów paliw na paleniskach mechanicznych
Kompletne systemy do odprowadzania i gospodarki produktu poprocesowego w tym żużla
Projektowanie, dostawa i montaż kanałów gazoszczelnych, zsypów, obudów itp.
Projektowanie, dostawa i montaż zbiorników nieciśnieniowych
Projektowanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych
Energetyka
Instalacja ochrony powietrza
Projektowanie oraz wykonywanie
kompletnych systemów odpylania
Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin
Montaż urządzeń
Usługi
Projektowanie oraz wykonawstwo
konstrukcji stalowych
Produkcja systemów szalunkowych
dla architektury miejskiej
Produkcja szalunków specjalnych
Produkcja elementów dla infrastruktury
Produkcja maszyn na dokumentacji powierzonej branż przemysłu
Energetycznego
Biomasowego
Papierniczego
Spożywczego
Wydobywczego