1738

Powstanie pieca do przerobu żelaza

Kanclerz Jan Małachowski wybudował na terenie Zakładów Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie wielki piec do przerobu żelaza. W okresie międzywojennym istniała tu „Huta Stąporków”. Po II wojnie światowej wybudowano również kopalnię „Stara Góra”, którą zlikwidowano na początku lat siedemdziesiątych.

1976

Powstanie zakładów ZUK

Na mocy decyzji Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW". Podstawowym profilem produkcji stały się wówczas: ruszty mechaniczne, napędy rusztowe i odżużlacze. Przemiany gospodarcze zachodzące w Polsce pod koniec lat 80-tych sprowokowały konieczność dywersyfikacji działalności i poszerzenie zakresu produkcji nie tylko na potrzeby energetyki cieplnej, ale również szeroko pojętej branży metalowej.

1995

Spółka Akcyjna ZUK "Stąporków"

Spółka Akcyjna ZUK „Stąporków” (Spółka, Emitent) powstała w 1995 roku w wyniku przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. We wrześniu 1995 roku, akcje Spółki zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

2002

Sprzedaż udziałów

W lipcu 2002 r. fundusz wiodący oraz pozostałe fundusze inwestycyjne sprzedały udziały w ZUK „Stąporków” na rzecz firmy STALMAX S.J. oraz ówczesnego Prezesa Zarządu w osobie Marka Milczarka.

2007

Wejście na giełdę

W dniu 3 sierpnia 2007 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Obecnie Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są jedną z czołowych firm obsługujących branżę energetyczną w Polsce.

2010

Nowy obszar działań

W 2010 roku spółka ZUK Stąporków podpisała pierwszą umowę na kompleksową realizację inwestycji "pod klucz" jako Generalny Wykonawca.

2016

Odazotowanie i odsiarczanie spalin

W roku 2016 ZUK Stąporków był dostawcą elementów instalacji odsiarczania i odazotowania dla kotłów energetycznych.