Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków są czołowym dostawcą urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska w zakresie oczyszczania spalin w branżach energetyki zawodowej, przemysłowej, wydobywczej i przetwórstwa surowców.

Podstawowe dane

W odpowiedzi na stale rosnące wymagania i ciągle zaostrzające się granice emisji takich składników jak pył, siarka i azot ZUK Stąporków wprowadza na rynek nowe produkty służące do spełnienia wszystkich kryteriów w zakresie wymaganych emisji tym sposobem rozszerzając swój zakres produktów o nowoczesne technologie odazotowania (deNOx) i odsiarczania (deSOx).

Jako, że na rynku jest wiele metod oraz przynależnych do nich technologii pozwalających na redukcję szkodliwych składników ze spalin wytworzonych w szczególności w procesach spalania paliw kopalnianych ZUK Stąporków, jako firma inżynierska każdorazowo i w sposób indywidualny, dobiera najbardziej odpowiednie technologie dla każdego przypadku. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, wysokiej klasy specjalistów oraz systemy projektowo-inżynierskie, ZUK Stąporków jest w stanie zaoferować swoje usługi w zakresie kompleksowej realizacji projektu „pod klucz” oparte o własną myśl techniczną lub na układach licencyjno-partnerskich z wykorzystaniem najlepszych, sprawdzonych i wiodących na świecie technologii.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt indywidualny.