Układy dwustopniowe

Układ dwustopniowego odpylania składa się z odpylacza multicyklonowego przelotowego i baterii cyklonów.

Podstawowe dane

Zastosowanie tych dwóch urządzeń, pracujących jako kompakt, pozwala na zwiększenie skuteczności pracy instalacji odpylającej i zwiększenie jej sprawności. Zastosowanie opisywanego układu umożliwia uzyskanie na wylocie stężenia pyłów poniżej 300mg/Nm3.

Baterie cyklonów

Baterie cyklonów wykonywane są z blachy stalowej ogrubości 5mm – stal konstrukcyjna zwykłej jakości. Część głowicy wlotowej może posiadać wkładkę ze stali trudnościeralnej hardox wcelu wydłużenia ich żywotności. Baterie cyklonów mogą być również stosowane jako odpylacze wstępne dla np.: filtrów workowych.

Podstawowe parametry techniczne

  • Stężenie pyłów w gazach wlotowych – 6 g/m3
  • Stężenie pyłów w gazach wylotowych – 200-300 mg/m3
  • Maksymalna temperatura pracy – 300 °C

Multicyklon przelotowy

Multicyklon przelotowy stosowany jest jako wstępny stopień odpylania w systemach odpylania – wychwytuje najbardziej erozyjne frakcje, dzięki czemu przedłużają żywotność odpylaczy cyklonowych lub filtrów.

Podstawowe parametry techniczne

  1. Stosowana średnica jednego cyklonu przelotowego Ø 250 lub Ø 315 poz.1.
  2. Zalecane przepływy poz.2.
    • dla średnicy cyklonu przelotowego Ø 250 – 0,6 m3/s,
    • dla średnicy cyklonu przelotowego Ø 315 – 1 m3/s.
  3. Wydajność jednego multicyklonu przelotowego zależna od ilości zabudowanych cyklonów przelotowych i od zastosowanej średnicy.