Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów Udział w głosach %
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 000 000 30,75 2 000 000 30,75
Lech Jan Pasturczak 676 896 10,41 676 896 10,41
Andrzej Piotr Pargieła 689 423 10,60 689 423 10,60
Stanisław Juliusz Pargieła 814 874 12,53 814 874 12,53
Artur Mączyński 636 896 9,76 636 896 9,76
Pozostali 1 685 701 25,95 1 685 701 25,95
Suma 6 503 790
Liczba akcji 6 503 790
Akcje serii A 4 103 790
Akcje serii B 400 000
Akcje serii C 2 000 000