WPEC Legnica S.A.

WPEC w Legnicy S.A Wykonanie i montaż instalacji odpylania spalin kotła wodnego WRp-46 w Centralnej Ciepłowni w Legnicy opartej na filtrze workowym, ograniczającym emisję pyłów w spalinach poniżej 30 mg/Nm3.

WPEC w Legnicy S.A

Wykonanie i montaż instalacji odpylania spalin kotła wodnego WRp-46 w Centralnej Ciepłowni w Legnicy opartej na filtrze workowym, ograniczającym emisję pyłów w spalinach poniżej 30 mg/Nm3.

Wołomin IOS

Cyclone filter behind the boiler WR10, installed in 2015 for the Thermal Power Plant in Wołomin, emission reduction below 100mg. Installation of an exhaust duct connecting it with a collector.

Cyclone filter behind the boiler WR10, installed in 2015 for the Thermal Power Plant in Wołomin, emission reduction below 100mg. Installation of an exhaust duct connecting it with a collector.

+9

Norway IOS

Air filters for the flue gas dedusting system, installed in 2016 for Alfsen og Gunderson AS in Norway.

Air filters for the flue gas dedusting system, installed in 2016 for Alfsen og Gunderson AS in Norway.

Gomar Pińczów

Bag filter for two boilers OR10 and one boiler OKR5, installed in 2016 for Gomar Pińczów Sp. z o.o.

Bag filter for two boilers OR10 and one boiler OKR5, installed in 2016 for Gomar Pińczów Sp. z o.o.

Krasnystaw

Delivery and installation of dedusting system in Krasnystaw for the WR-5 boiler and the WR-8 boiler in the form of FBC devices (guaranteed emission below 100mg).

Delivery and installation of dedusting system in Krasnystaw for the WR-5 boiler and the WR-8 boiler in the form of FBC devices (guaranteed emission below 100mg).

+25

Grand Tower Frankfurt

Realization: 2016-2017, Project: Grand Tower Frankfurt, Customer: Hunnebeck Deutschland GmbH The range of deliveries and installation: self-climbing formwork (SCF), constructions of SafeScreen panels, boards and shuttering systems.

Realization: 2016-2017,
Project: Grand Tower Frankfurt,
Customer: Hunnebeck Deutschland GmbH
The range of deliveries and installation:

  • self-climbing formwork (SCF),
  • constructions of SafeScreen panels,
  • boards and shuttering systems.

+2

Tczew OZGW

Completion, delivery and installation of 5 pieces of scraper conveyors with upper material discharge system of OZGW-57 with electrical installation for GPEC Tczew, for the WR-25 boiler and WR-10 boiler, the investment prepared in 2016 year.

Completion, delivery and installation of 5 pieces of scraper conveyors with upper material discharge system of OZGW-57 with electrical installation for GPEC Tczew, for the WR-25 boiler and WR-10 boiler, the investment prepared in 2016 year.

Pińczów IOS

Completion and installation of dedusting system for two boilers: OR-10 and one boiler: OKR-5, based on bag filters allowing for limitation dusts emission in exhaust fumes under 100mg. The investment prepared in 2016 year.

Completion and installation of dedusting system for two boilers: OR-10 and one boiler: OKR-5, based on bag filters allowing for limitation dusts emission in exhaust fumes under 100mg. The investment prepared in 2016 year.

Mielec IOS

Completion and installation of dedusting system for three steam boilers: OR-64 and two water boilers: WR-25, pressure elements of the boiler: WR-5 in heat and power station in Mielec.

Completion and installation of dedusting system for three steam boilers: OR-64 and two water boilers: WR-25, pressure elements of the boiler: WR-5 in heat and power station in Mielec.

+4

Kaloria Opoczno IOS

Dobre Miasto IOS

Aleksandrów Łódzki IOS

+29

Others

Wołomin IOS

Instalacja filtrobicyklonu w 2015 dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie za kotłem WR10 , ograniczenie emisji poniżej 100mg + kanał spalin do kanału zbiorczego.

Instalacja filtrobicyklonu w 2015 dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie za kotłem WR10 , ograniczenie emisji poniżej 100mg + kanał spalin do kanału zbiorczego.

+9

Norwegia IOS

Filtry powietrza do instalacji odpylania spalin realizowane w roku 2016 dla firmy Alfsen og Gunderson AS. Miejsce Instalacji: Norwegia.

Filtry powietrza do instalacji odpylania spalin realizowane w roku 2016 dla firmy Alfsen og Gunderson AS.
Miejsce Instalacji: Norwegia.

Gomar Pińczów

Wykonanie filtra workowego dla firmy Gomar Pińczow Sp.z o.o. w roku 2016 dla 2 kotłów OR10 i 1 kotła OKR5.

Wykonanie filtra workowego dla firmy Gomar Pińczow Sp.z o.o. w roku 2016 dla 2 kotłów OR10 i 1 kotła OKR5.

Krasnystaw

Dostawa i montaż instalacji odpylania w Krasnymstawie dla kotła WR-5 i WR-8 w postaci urządzeń FBC (gwarantowana emisja poniżej 100mg).

Dostawa i montaż instalacji odpylania w Krasnymstawie dla kotła WR-5 i WR-8 w postaci urządzeń FBC (gwarantowana emisja poniżej 100mg).

+25

Grand Tower Frankfurt

Realizacja: 2016-2017 Projekt: Grand Tower Frankfurt Klient: Hünnebeck Deutschland GmbH Zakres dostaw i montażu: Samowznoszące konstrukcje szalunkowe (SCF) Konstrukcje paneli ochronnych (SafeScreen) Płyty i konstrukcje systemów szalunkowych

Realizacja: 2016-2017
Projekt: Grand Tower Frankfurt
Klient: Hünnebeck Deutschland GmbH
Zakres dostaw i montażu:

  • Samowznoszące konstrukcje szalunkowe (SCF)
  • Konstrukcje paneli ochronnych (SafeScreen)
  • Płyty i konstrukcje systemów szalunkowych

+2

Tczew OZGW

Wykonanie, dostawa i montaż 5 szt. przenośników zgrzebłowych z górnym wygarnianiem OZGW-57 wraz z instalacją elektryczną dla GPEC Tczew, pod kotły WR-25 i WR-10, inwestycja wykonana w 2016r.

Wykonanie, dostawa i montaż 5 szt. przenośników zgrzebłowych z górnym wygarnianiem OZGW-57 wraz z instalacją elektryczną dla GPEC Tczew, pod kotły WR-25 i WR-10, inwestycja wykonana w 2016r.

Pińczów IOS

Wykonanie i montaż instalacji odpylania dwóch kotłów OR-10 i jednego OKR-5, opartych o filtry workowe pionowe pozwalające ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 100mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Wykonanie i montaż instalacji odpylania dwóch kotłów OR-10 i jednego OKR-5, opartych o filtry workowe pionowe pozwalające ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 100mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Mielec IOS

Wykonanie i montaż instalacji odpylania trzech kotłów parowych OR-64 oraz dwóch kotłów wodnych WR-25 elementów ciśnieniowych kotła WR-5 w Elektrociepłowni Mielec.

Wykonanie i montaż instalacji odpylania trzech kotłów parowych OR-64 oraz dwóch kotłów wodnych WR-25 elementów ciśnieniowych kotła WR-5 w Elektrociepłowni Mielec.

+4

Kaloria Opoczno IOS

Wykonanie i montaż rusztu, odżużlacza, instalacji odpylania, elementów ciśnieniowych kotła WR-5 w Ciepłowni Zakładowej „Kaloria” w Kruszewcu, opartych o filtr workowy pionowy pozwalający ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 30mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Wykonanie i montaż rusztu, odżużlacza, instalacji odpylania, elementów ciśnieniowych kotła WR-5 w Ciepłowni Zakładowej „Kaloria” w Kruszewcu, opartych o filtr workowy pionowy pozwalający ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 30mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Dobre Miasto IOS

Wymiana instalacji odpylania spalin kotła WR-5 w Dobrym Mieście, opartych o technologię filtrobicyklonów pozwalających ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 90mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Wymiana instalacji odpylania spalin kotła WR-5 w Dobrym Mieście, opartych o technologię filtrobicyklonów pozwalających ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 90mg. Inwestycja wykonana w 2016 roku.

Aleksandrów Łódzki IOS

Wykonanie i montaż instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów ERm-8,0-1,3 Ciepłowni w Aleksandrowie Łódzkim, opartych o technologię filtrobicyklonów pozwalających ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 100mg. Inwestycja wykonana na przełomie 2015/2016 roku.

Wykonanie i montaż instalacji odpylania spalin dla dwóch kotłów ERm-8,0-1,3 Ciepłowni w Aleksandrowie Łódzkim, opartych o technologię filtrobicyklonów pozwalających ograniczyć emisję pyłów w spalinach poniżej 100mg. Inwestycja wykonana na przełomie 2015/2016 roku.

+29

Różne