Program operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

more

Program operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Szanowni Państwo,

W dniu 2020-08-26 Spółka zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą dofinansowania projektu: Dotacja na kapitał obrotowy 2020 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty projektu: utrzymanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy: od 2020-08-01 do 2020-10-31.

Wartość dofinansowania wyniosła 390 454,95 zł.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

more

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Szanowni Państwo.
Ze względu na zmianę okresu przeprowadzenia badania na trzyletni tj. 2019-2021 przedłużamy termin składania ofert na przeprowadzenie czynności rewizji finansowej sprawozdań finansowych ZUK „Stąporków” S.A.  w latach 2019-2021. do 13 maja  2019 r.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 i 2020 R.- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

more

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 i 2020 R.- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej sprawozdań finansowych Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za lata 2019-2020

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przesyłanie ofert do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres:  Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków S.A. lub mailem na adres zarzad@zuk.com.pl

Dziękujemy.

 

 

 

The 24th meeting of the heat engineers

more

The 24th meeting of the heat engineers

24-26 of April 2017 “ZUK Stąporków” Joint-stock company is a participant of 24th meeting of heat engineers in Zakopne.

In the days of 24-26 of April 2017, ZUK ”Staporkow” Joint-stock company will participate in 24th Spring Meeting of heat engineers in Zakopane. We invite for seeing our stand.

Photos: www.kierunekenergetyka.pl

+5

XXIV Spotkanie Ciepłowników

more

XXIV Spotkanie Ciepłowników

24-26 kwietnia 2017 r. ZUK Stąporków S.A. uczestnikiem w XXIV Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem

W dniach 24-26 kwietnia 2017 r. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. po raz kolejny będą uczestniczyć na XXIV Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

zdjęcia: www.kierunekenergetyka.pl

+5

Audit PN-EN 3834

more

Audit PN-EN 3834

We would like to inform that in third quarter of 2016 year the ZUK ”Stąporków” Joint-stock company passed the audit in good result operating the management system according to the quality certificate:PN-EN ISO 3834-2:2007, in relation to that TUV Poland received the certificate for the next period.

According to binding law, ZUK ”Stąporków” Joint-stock company issue certificate of conformity on all manufactured products according to the Machine Directive: 2006/42WE marked the sign: CE. The range of certification including:

 • grates
 • belt conveyors, screw conveyors, scraper conveyors
 • drivers
 • filters

The expiration period of the certificate: 14.07.2014 to 13.07.2019

Audyt PN-EN ISO 3834

more

Audyt PN-EN ISO 3834

Informujemy Państwa , że w trzecim kwartale 2016 roku Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. przeszły z wynikiem pozytywnym audyt funkcjonującego Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 3834-2:2007, w związku z czym TÜV SÜD Polska utrzymał certyfikat na kolejny okres.

Zgodnie z zobowiązującym prawem, na wszystkie produkowane wyroby zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oznaczone znakiem CE Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. wystawiają Deklarację Zgodności. Zakres certyfikacji obejmuje:

 • ruszty,
 • przenośniki taśmowe, ślimakowe, zgrzebłowe,
 • napędy
 • filtry

Okres ważności certyfikatu: 14.07.2014 do 13.07.2019.

Audit ISO 9001, ISO 18001,14001

more

Audit ISO 9001, ISO 18001,14001

We would like to inform that in third quarter of 2016 year, ZUK ”Stąporków” Joint-stock company passed in good result the audit of certification and the company introduced and apply the management system according to requirements of the quality certificate: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. The range of certification including:

 • full construction of the machines, devices and systems
 • execution works of the steel structures and building constructions
 • realization of the industry and building “turn-key” investments in the range of manufactured  devices
 • distribution of pellet fuels

The expiration period of the certificate 16.09.2016 – 15.08.2018