Spółka posiada uprawnienia i certyfikaty:

  • Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2527-CPR-1A.033.01.
  • Certyfikat zgodności nr TSP-3834-045.01 potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 dla produktów wykonywanych w przedsiębiorstwie Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
  • PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004 Projektowanie, budowa i wykonawstwo: maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, konstrukcji stalowych, budowlanych elementów stalowych oraz szalunków budowlanych. Realizacja inwestycji przemysłowych „pod klucz” w zakresie projektowanych i produkowanych instalacji.
  • Certyfikat na zgodność PN-EN ISO 9001:2009 „System zarządzania jakością”.
  • Certyfikat na zgodność PN-EN ISO 14001:2005 „System zarządzania środowiskowego”.
  • Deklaracje Zgodności WE, UE w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE są wystawiane dla produktów ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.

Przedsiębiorstwo ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A. posiada wykwalifikowany personel NDT o kompetencjach zgodnych z wymogami norm PN-EN ISO 9712:

  • badania wizualne (VT2) w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych z  połączeniami urządzeń ciśnieniowych),
  • badania penetracyjne (PT2) w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych z połączeniami urządzeń ciśnieniowych),
  • badania magnetyczno-proszkowe (MT2) w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych  z połączeniami urządzeń ciśnieniowych),
  • badania ultradźwiękowe (UT2) w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych  z połączeniami urządzeń ciśnieniowych),

Współpracujemy również z wieloma Akredytowanymi Laboratoriami badawczymi w zakresie badań nieniszczących np. badania radiograficzne (RT) oraz wytrzymałościowych.

Personel nadzoru spawalniczego posiada specjalizacje zawodowe: Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zgodnie z normą PN – EN ISO 14731 wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie notyfikacji udzielonej przez IIW (International Institute of Welding).

Personel nadzoru zabezpieczeń antykorozyjnych posiada uprawnienia Inspektora poziomu III FROSIO według wymagań NS 476.

Pracownicy wykonujący połączenia spawane są egzaminowani zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9606-1 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale dla metod spawania: 111- Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną, 131- Spawanie MIG drutem elektrodowym litym, 135- Spawanie MAG drutem elektrodowym litym, 141- Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego, 783- Zgrzewanie łukowe kołków z poderwaniem, dla grup materiałowych 1.1,1.2,1.3,1.4,8.1,43 wg. EN ISO 15608”.

Spółka posiada kwalifikowane technologie spawania (WPQR) według normy EN ISO 15614 oraz EN 14555 dla elementów wykonanych ze stali typu od S235JR do S355J2, X5CrNi18-10, Alloy 59 o grubościach 3-24mm dla metod 111,135,141,783.