Skip to content Skip to footer

Konstrukcje stalowe dla ciepłownictwa

Proponowane przez naszą firmę rozwiązania pomagają w zautomatyzowaniu wielu procesów, a w związku z tym – w zwiększeniu wydajności pracy elektrowni oraz instalacji ciepłowniczych. Konstrukcje stalowe dla ciepłownictwa ułatwiają transportowanie materiałów do paleniska, służą do usuwania zbędnych pozostałości i usprawniają bezpieczne odprowadzanie spalin. Nasz zespół specjalistów jest w stanie zaprojektować ruszty mechaniczne, przenośniki biomasy i węgla, instalacje odpylające oraz odżużlacze dostosowane do potrzeb klienta, jak i do rozmiarów danej instalacji ciepłowniczej.

Transportowanie biomasy

W naszej firmie zajmujemy się również dostarczaniem elementów stalowych do instalacji na biomasę. Przez wielu uważana za jeden z najbardziej ekologicznych materiałów grzewczych, biomasa najczęściej ma postać pelletu, brykietu i zrębków. Paliwem są kawałki drewna, kora drzewna, trociny, a nawet słoma czy ziarna zbóż. Na naszym koncie mamy już realizacje projektów budowy przenośników do właśnie takich materiałów grzewczych. Zajmujemy się produkcją elementów stalowych różnego rodzaju, w tym przenośników ślimakowych, taśmowych czy zgrzebłowych, które mogą stać się częścią ciągów prowadzących od miejsca składowania paliwa do kotła.

Przenośniki do paliw stałych i sypkich

Konstrukcje stalowe dla ciepłownictwa, które służą do transportowania materiałów opałowych, stanowią dużą część oferty naszej firmy. Bogate zaplecze oraz duże doświadczenie umożliwiają nam projektowanie i dostosowywanie przenośników do potrzeb obiektów wykorzystujących nie tylko wspomnianą już biomasę, ale też węgiel czy też paliwa w postaci sypkiej. Nasze wyroby dostosowujemy nie tylko do parametrów technicznych przedstawionych nam przez klienta, ale też do trudności warunków, w jakich pracować ma cała instalacja.

Szczególnym rodzajem przenośnika są odżużlacze energetyczne, których zadaniem jest oddzielanie, transportowanie i usuwanie rozgrzanego żużlu z paleniska. Rozmiary konstrukcji można dostosować do wielkości instalacji ciepłowniczej. Przenośniki zgrzebłowe do odżużlowania cechują się prostą budową i obsługą, która umożliwia jednocześnie skuteczne wygarnianie wypalonego miału poza instalację. Projektujemy i dostarczamy przenośniki zgrzebłowe typu OZDW, OZGW i PPZ, które można wykorzystać w budowie nowych instalacji, jak i w modernizacji obiektów stałych.

elektrociepłownia

Ruszty do spalania węgla i biomasy

Dostarczamy konstrukcje stalowe dla instalacji wykorzystujących materiały odnawialne oraz nieodnawialne. W naszej ofercie znajdują się taśmowe ruszty mechaniczne dostosowane do kilku rodzajów paliwa. Obiekty typu ciężkiego i lekkiego przeznaczone są do spalania węgla kamiennego w postaci miału. Dostosowujemy je do rodzaju kotłów wykorzystywanych w instalacji (płomienicowych, wodnych i parowych), a także do ich wydajności. Ruszty typu ciężkiego mogą mieć podkład typu RTWC, RTWK czy RŁ, a lekkie – Rn, Rtn, Rtsn, Rtsnc i Rts.

Wspólne spalanie paliw stałych z korzyścią dla środowiska

Konstrukcje schodkowe najlepiej sprawdzają się z kolei w instalacjach do spalania biomasy, a także odpadów komunalnych, materiałów o niskiej wartości opałowej, a także innych rodzajów paliwa w formie stałej. Konstrukcje wyposażone są w systemy do usuwania popiołu i do odżużlowania. Umożliwiają także mieszanie różnych rodzajów paliwa, podobnie jak ruszty do współspalania węgla i biomasy opatentowane przez naszą firmę. Te konstrukcje stalowe przeznaczone są do spalania warstwowego. Składają się z dwóch podajników na oba rodzaje materiałów, a także z systemów do osobnego ich dozowania na ruszt. Nasze rozwiązania dla ciepłownictwa umożliwiają też ochronę podkładu rusztowego, zapewnienie ciągłości pracy w przypadku braku dostępu do biomasy oraz wyeliminowanie zjawiska takich, jak kraterowe spalanie.

Efektywne, nieszkodzące środowisku procesy spalania to zasługa przede wszystkim przemyślanie zaprojektowanych instalacji. Konstrukcje stalowe dla ciepłownictwa dostarczane przez naszą firmę pomagają w osiągnięciu zamierzonych efektów.