Skip to content Skip to footer

Certyfikaty

Spółka posiada uprawnienia i certyfikaty

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 
 • Projektowanie, budowa, wykonawstwo maszyn, urządzeń, instalacji energetycznych konstrukcji stalowych, budowlanych elementów stalowych oraz szalunków budowlanych 
 • Realizacja inwestycji przemysłowych „pod klucz” w zakresie projektowanych i produkowanych instalacji 
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 2527-CPR-1A.033.03 
 • Stalowe elementy konstrukcyjne spawane i skręcane w klasie wykonania do EXC2 
 • Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych EN 1090-1:2009+A1:2011 w ramach systemu 2+ 
Certyfikat wymaganych jakości procesów spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2021 
Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne 
 • Wytwarzanie stalowych elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-2:2018 
 • Stalowe elementy konstrukcyjne w klasach wykonania EXC1 i EXC2 
 • Cięcie mechaniczne 
 • Cięcie termiczne
 • Kształtowanie na zimno 
 • Wykonywania otworów 
 • Łączenie mechaniczne 
 • Przygotowanie powierzchni 
 • Zabezpieczenia powierzchni 
Certyfikat na zgodność PN-EN ISO 9001:2015 „System zarządzania jakością”. 
Certyfikat na zgodność PN-EN ISO 14001:2015 „System zarządzania środowiskowego”. 
Deklaracje Zgodności WE, UE w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE są wystawiane dla produktów ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A. 

Badania nieniszczące (NDT) 

ZUK „STĄPORKÓW” S.A. posiada wykwalifikowany personel NDT o kompetencjach zgodnych z wymogami norm PN-EN ISO 9712: 

 • VT2 – badania wizualne – w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych z  połączeniami urządzeń ciśnieniowych), 
 • PT2 – badania penetracyjne – w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych z połączeniami urządzeń ciśnieniowych), 
 • MT2 – badania magnetyczno-proszkowe – w sektorach przemysłowym, wyrobu oraz PED (związanych  z połączeniami urządzeń ciśnieniowych). 

Spawanie 

Posiadamy uprawnienia na wykonywanie konstrukcji stalowych wg: 

 • EXC1 
 • EXC2 
 • EXC3 

zgodnych z normą PN-EN 1090. 

Posiadamy kwalifikowane technologie spawania (WPQR) według normy EN ISO 15614 oraz PN EN 15613 dla elementów wykonanych ze stali w gatunkach S235JR÷ S690QL, X5CrNi18-10 (1.4301) ÷ X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), Alloy 59 o dla metod 111, 135, 136, 141  

Pracownicy wykonujący połączenia spawane są egzaminowani zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9606-1 „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale dla metod spawania 

 • 111 – ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną 
 • 135 – spawanie MAG drutem elektrodowym litym  
 • 136 – Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym  
 • 141 – spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego 

dla grup materiałowych: 

1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 2.1 , 2.2 , 3.2 (do S690QL) 7.1  , 8.1 , 8.2 43 , 1.2 + 8.1 

Usługi  

Świadectwa kwalifikacyjne z grupy G1 oraz G2 w zakresie eksploatacji oraz dozoru.

Pracownicy posiadają uprawnienia do obsługi niezbędnych urządzeń: 

 • Suwnicy 
 • Podestów ruchomych (zwyżki) 
 • Wózków widłowych 

Na rynek skandynawski nasi pracownicy posiadają: 

 • karty HMS/HSE 
 • Hot works 
 • Fall protection course