Skip to content Skip to footer

Zarząd

W drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2021 oraz 01.08.2023 r. skład Zarządu prezentuje się następująco:

Jarosław Cybulski

Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Rafał Mania

Przewodniczący RN

Artur Mączyński 

Wiceprzewodniczący RN
ZUK

Dokumenty korporacyjne

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale % Liczba głosów Udział w głosach %
FRAM FIZ 2 188 592 33,65% 2 188 592 33,65%
Lech Jan Pasturczak 507 896 7,81% 507 896 7,81%
Andrzej Piotr Pargieła 689 423 10,60% 689 423 10,60%
Stanisław Juliusz Pargieła 742 800 11,42% 742 800 11,42%
Artur Mączyński 636 896 9,79% 636 896 9,79%
Pozostali 1 738 183 26,73% 1 738 183 26,73%
SUMA 6 503 790 100,00% 6 503 790 100,00%
Liczba akcji 6 503 790
Akcje serii A 4 103 790
Akcje serii B 400 000
Akcje serii C 2 000 000