Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przenośniki rolkowe

  Składają się z: 
  • wałków rolkowych ustawionych wzdłuż linii transportowej, zamocowanych na osiach w ramach przenośnika – obracając się, tworząc powierzchnię transportową dla materiałów
  • ram utrzymujących wałki rolkowe w odpowiednich odległościach i pozycjach
  • osi zamocowanych w ramach przenośnika, umożliwiających wałkom rolkowym swobodne obracanie
Przenośniki rolkowe wykonujemy w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną.