Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W odpowiedzi na rosnące normy i wymagania dotyczące emisji, naszym klientom możemy zaproponować remont instalacji oczyszczania spalin. Do realizacji projektów korzystamy z nowoczesnych maszyn i urządzeń, od lat wdrażamy nowoczesne technologie, w oparciu o własną myśl techniczną lub układy licencyjno-partnerskie, co jest gwarancją najwyższej skuteczności i potwierdzonej jakości.

Warunkiem wykonania modernizacji instalacji oczyszczania spalin jest ocena:

  • stanu technicznego cyklonów i pozostałych elementów instalacji
  • lokalnych możliwości zabudowy dodatkowego urządzenia
  • opłacalności przedsięwzięcia

Najważniejszym celem modernizacji instalacji odpylania spalin z kotłów rusztowych jest spełnienie coraz wyższych wymagań odnośnie do emisji pyłowej.

Jakie modernizacje instalacji oczyszczania spalin wykonujemy?

Wykonujemy modernizacje instalacji odpylających kotłów rusztowych opartych na bateriach cyklonów, które zapewniają emisję pyłu poniżej wartości 50 mg/m3 dla 6% O2.

W celu zwiększenia skuteczności istniejących baterii cyklonów zabudowuje się dodatkowo układ cyrkulacji spalin z filtrem workowym i wentylatorem cyrkulacji o odpowiedniej wydajności. Część doprowadzanych do baterii cyklonów spalin jest cyrkulowana przez filtr i następnie podawana do głównego kolektora spalin przed wentylatorem wyciągowym.

Naszym celem jest nie tylko przywrócenie pełnej sprawności instalacji oczyszczania spalin, ale również zoptymalizowanie jej działania, zwiększenie efektywności energetycznej i spełnienie obowiązujących norm i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Działamy z myślą o długoterminowym efekcie naszych remontów, zapewniając satysfakcję i zaufanie naszym klientom.