Modernizacja istniejących instalacji odpylania

Celem modernizacji instalacji odpylających kotłów rusztowych opartych na bateriach cyklonów jest osiągnięcie emisji pyłu poniżej dopuszczalnej wartości 100 mg/ Nm3 dla 6% O2.

Podstawowe informacje

W celu zwiększenia skuteczności istniejących baterii cyklonów, zabudowuje się dodatkowo układ cyrkulacji spalin z filtrem workowym i wentylatorem cyrkulacji o odpowiedniej wydajności. Część doprowadzanych spalin do baterii cyklonów jest cyrkulowana przez filtr i następnie podawana do głównego kolektora spalin przed wentylatorem wyciągowym spalin. Dla zapewnienia wysokiej skuteczności całego układu, wytwarza się podciśnienie w zbiorniku pyłu baterii cyklonów odciągając spaliny podawane na filtr ze zbiornika pyłu za pomocą wentylatora wspomagającego. Wytworzone podciśnienie powoduje dodatkowo zasysanie pyłu z cyklonów do zbiornika i ogranicza prąd wznoszący w dolnej części cyklonu.

Podstawową zaletą układu jest brak konieczności przebudowy istniejącej instalacji odpylania, umożliwia eksploatację instalacji z wyłączoną cyrkulacją przez filtr, oraz wymianę worków lub rozruchu. Filtr jest dobrany na proporcjonalnie mniejszą wydajność niż wydajność całego układu, co zmniejsza cenę i koszty jego eksploatacji.

Uwaga:

Warunkiem wykonania takiej modernizacji jest ekspertyza oceniająca, czy stan baterii cyklonów oraz całej instalacji gwarantuje docelową opłacalność realizacji przedsięwzięcia. Niezbędna jest również wolna przestrzeń do zabudowy dodatkowego urządzenia.