Odżużlacze energetyczne

ZUK Stąporków dostarcza przenośniki zgrzebłowe o dużej wydajności z przeznaczeniem dla energetyki zawodowej.

Przeznaczenie i opis techniczny

Wielkości tych urządzeń uzależnione są od kotła i wymogów zabudowy urządzeń na poziomie odżużlania. Szerokość użyteczna wanny odżużlacza wynosi od 1000 do 2000 mm, natomiast długość całkowita wynosi do 18 mb. W odżużlaczach tego typu podstawowym łańcuchem jest łańcuch górniczy typu 24 x 86. Łożyska wa- ZUK Stąporków dostarcza przenośniki zgrzebłowe o dużej wydajności z przeznaczeniem dla energetyki zawodowej. łów napędowego i napinającego oraz rolek prowadzących posiadają automatyczny system smarowania. Taśma zgrzebłowa przy wysypie jest płukana za pomocą instalacji wodnej. Koło napędowe wykonywane jest w wersji dwu lub trzy rzędowej, a wieniec i piasta połączona jest bezpiecznikiem działającym w przypadku przeciążeń.