Przenośniki ślimakowe

Biuro Projektowe ZUK Stąporków dobiera i projektuje przenośniki ślimakowe pod indywidualne wymagania klienta.

Przeznaczenie i opis techniczny

Przenośniki te służą do transportu miału węglowego, żużla, pyłów, biomasy i innych materiałów.
Dane charakterystyczne przenośników:

  • średnica ślimaka od 150 mm do 700 mm
  • wydajność od 100 kg/h do 80 t/h
  • moce napędowe od 0,55 kW do 18 kW
  • długości przenośnika dostosowane są do konkretnego obiektu i układu transportu danego medium.

Głównymi podzespołami przenośnika ślimakowego jest: korpus (wanna), zespół ślimaka z łożyskowaniem oraz zespół napędowy. W przypadku ślimaków o małych średnich a większych długościach zainstalowane są łożyska środkowe, stanowiące rodzaj podpory zabezpieczającej przed ugię- Biuro Projektowe ZUK Stąporków dobiera i projektuje przenośniki ślimakowe pod indywidualne wymagania klienta. ciem wału ślimaka. Dno wanny przenośnika szczególnie dla podajników pracujących w trudnych warunkach wyłożone jest blachami trudnościeralnymi lub bazaltem. W podajnikach o małych średnicach ślimaka, do transportu np. pyłów, wał wykonany jest z grubościennej rury, a zwoje mają stały skok.
Natomiast w podajnikach przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, zespół ślimaka wykonuje się w dwóch wariantach:

  • wał z rury grubościennej, skok zwojów zmienny
  • wał w postaci stożka, skok zwojów stały.

Celem doboru konstrukcji zwojów jest uzyskanie rozluźnionej konsystencji transportowanego medium.