Przenośniki taśmowe

Głównymi odbiorcami przenośników taśmowych są światowi liderzy branży energetyki cieplnej i zawodowej.

Przeznaczenie

Przenośniki taśmowe służą do transportu żużla, popiołu, miału węglowego oraz wszelkiego typu materiałów sypkich.
Parametry:

Szerokość taśmy Bt – od 400 – 1400 mm,

Długość taśmy L – od 5 – 300 mb,

Wydajność G – od 10 – 700 m3/h

Opis techniczny

Konstrukcja trasy przenośnika wykonana jest z kształtowników hutniczych. Bęben napędowy jest łożyskowany tocznie. Dla wyeliminowania poślizgu powierzchnia bębna jest ogumowana. Dodatkowym elementem zabezpieczającym przed poślizgiem jest bęben kierunkowy montowany w pobliżu bębna napędowego i zwrotnego.
Dla prawidłowego wyregulowania biegu taśmy gumowej w przenośniku stosowane są zestawy krążnikowe samona- Głównymi odbiorcami przenośników taśmowych są światowi liderzy branży energetyki cieplnej i zawodowej. stawne. Do napędu przenośnika stosujemy motoreduktory montowane bezpośrednio na wał bębna napędowego. Taki układ eliminuje dodatkowe przekładnie między napędem a wałem.
Do czyszczenia taśmy gumowej z zewnątrz wykorzystujemy zgarniacz przy bębnie napędowym oraz skrobak przy bębnie kierującym. Zgarniacz główny posiada segmentowe wymienne płytki z węglików spiekanych. Do czyszczenia taśmy od wewnątrz w przenośniku występuje również zgarniak wewnętrzny zabezpiecza on przed nanoszeniem transportowanego materiału na powierzchnię bębna zwrotnego.
Do napinania taśmy gumowej stosuje się przestawny mechanizm śrubowy lub przy dłuższych przenośnikach układy ciężarowe.
Przenośnik wyposażony jest w linkowe zestawy awaryjnego wyłączania oraz czujniki ruchu do sygnalizacji zaniku obrotów.