Ruszty do współspalania węgla i biomasy

Współspalanie jest najprostszym i najtańszym sposobem zwiększenia udziałów paliw odnawialnych w produkcji energii cieplnej.

Współspalanie biomasy

Do efektywnego współspalania biomasy w kotłach rusztowych najbardziej nadaje się spalanie w systemie warstwowym („kanapkowym”).
ZUK Stąporków posiada własne rozwiązanie do współspalania biomasy oparte na patencie PL Nr 194812. Urządzenie do zasilania paleniska paliwem stałym, mieszanym.

Idea modernizacji dotychczasowego rusztu taśmowego polega na:

 1. Zabudowie kosza dwubębnowego do dozowania dwóch paliw (biomasy i miału węgla kamiennego) oddzielnie na istniejący ruszt.
 2. Wydłużeniu rusztu w jego przedniej części.
 3. Podział dotychczasowego zasobnika węgla na dwie części (na biomasę i na miał).

Zalety współspalania biomasy i miału węglowego w systemie warstwowym:

Efekt ekologiczny

 • zmniejszenie emisji CO2, SO2 i NOx oraz innych zanieczyszczeń
  ze względu na:
 • udział biomasy i jej własności jako paliwa
 • zmniejszenie ilości spalonego węgla zawierającego szkodliwe
  zanieczyszczenia

Efekt ekonomiczny

 • niskie nakłady finansowe na modernizację instalacji przy kotłach WR, OR do współspalania biomasy i miału
 • stabilizacja procesu spalania warstwowego („kanapkowego”) dwóch paliw dzięki udziałowi węgla pozwalająca na stosowanie biomasy o zmiennej i wysokiej wilgotności
 • ochrona pokładu rusztowego przed nadmiernym wpływem obciążenia cieplnego dzięki zawartości popiołów w węglu w gr. 15-20 %, który w metodzie współspalania stanowi pierwszą warstwę dozowaną na ruszt
 • wyeliminowanie negatywnych zjawisk ( tzw. kraterowego spalania) powstających przy spalaniu biomasy w układzie zmieszanym z miałem
 • w przypadku okresowego braku biomasy zapewnione jest bezpieczeństwo energetyczne