Ruszty schodkowe

Do spalania biomasy, odpadów komunalnych, czy też spalania trudnych paliw kopalnianych o niskiej wartości opałowej. Najkorzystniej sprawdzają się ruszty schodkowe posuwisto-zwrotne.

Podstawowe dane

Ruszt schodkowy przeznaczony jest do spalania biomasy pochodzenia roślinnego i leśnego w postaci: zrębków drewna, rozdrobnionej słomy, roślin energetycznych, trocin, pelletu, kolb kukurydzy i innych odpadów pochodzenia roślinnego oraz spalania innych paliw tj. węgiel kamienny o niskiej kaloryczności lub paliw alternatywnych RDF. Produkowane przez nas ruszty schodkowe mają zastosowanie w kotłach wodnych i parowych mocy od 1 MW do 30 MW.

Budowa rusztu

Ruszt jest zbudowany ze sztywnego szkieletu i przystosowany do posadowienia na nim stalowego wymiennika (kotła) lub ceramicznego przedpaleniska. Skrzynia powietrzna podzielona jest na niezależne strefy zasilane powietrzem pierwotnym z niezależnych wentylatorów o regulowanych wydajnościach. Natomiast pokład rusztowy zbudowany jest z wysokochromowych odlewów rusztowin ułożonych na przemian w rzędach stałych i ruchomych. Ruchome rzędy rusztowin są napędzane zespołem hydraulicznego i przesuwane za pomocą systemów wózków i popychaczy. Do usuwania popiołu służy przenośnik ślimakowy zainstalowany poprzecznie w stosunku do osi rusztu. W zależności od zabudowy rusztu do usuwania żużla możne być zastosowany taśmowy przenośnik zgrzebłowy.