Ruszty typu ciężkiego

Ruszty taśmowe wysokie przeznaczone są do spalania miału węgla kamiennego systemem warstwowym w kotłach wodnych i parowych o wydajności od 6 – 50 MW.

Przeznaczenie

Ruszty z pokładem ciężkim typu RTWC, RTWK, Rł przeznaczone są do spalania miału węgla kamiennego w systemie warstwowym, w kotłach o wydajności od 3 – 60 MW. Kotły o wydajności od 3 do 20 MW posiadają pojedynczy ruszt, natomiast w kotłach o mocy od 25 do 60 MW stosuje się ruszty podwójne. Skrzynie powietrzne rusztów podzielone są na szczelne strefy. Strefa określana jest jako przestrzeń wokół leja powietrznego. Konstrukcja skrzyni powietrzna pozwala na indywidualne doprowadzenie powietrza pierwotnego do każdej strefy oraz zapewnia całkowitą szczelność między nimi. Dzięki temu zapewniamy dużą kontrolę nad ilością dostarczonego powietrza do poszczególnych stref rusztu. Ilość stref zależy od typu kotła i długości użytecznej rusztu. Optymalna ilość stref powinna uwzględniać stosunek, martwych pól „międzystrefowych” do całkowitej powierzchni użytecznej rusztu. Pokład rusztowy (łańcuchy, rusztowiny) wykonany jest w układzie standardowym lub w układzie podwyższonej wytrzymałości na obciążenie cieplne (np. łańcuch ze stali chromowo manganowej, rusztowiny o zawartości chromu do 2,5%). Dozowanie paliwa odbywa się za pomocą kosza standardowego (zasuwa łukowa + warstwownica) lub kosza kaskadowego (bęben dozujący). Do koszy standardowych można zastosować wózek rewersyjny (w celu równomiernego rozłożenia granulacji węgla na całej szerokości pokładu rusztowego). Wały rusztów łożyskowane są na łożyskach baryłkowych z powiększonym luzem, które są smarowane stacjonarnie lub za pomocą instalacji automatycznego smarowania. Do napędu rusztu ciężkiego stosowana są niezawodne i trwałe przekładnie ślimakowe typu BNr-2000 lub BNr-1000 z motoreduktorem przystosowanym do współpracy z falownikiem.

Dzięki zastosowaniu przez nasze Biuro Projektowe najnowszych rozwiązań w rusztach ciężkich przyczynia się do podwyższenia sprawności procesu spalania, a tym samym zwiększenie sprawności całego kotła, obniżenia współczynnika nadmiaru powietrza oraz zawartość tlenu w spalinach.

Dane techniczne

Max. miejscowe obciążenie cieplne pokładu rusztowego 1280 kW/m².

Wartość opałowa spalanego paliwa 19 – 28 MJ/kg.

Uzyskiwana sprawność spalania na ruszcie to 97,5% w zakresach od 50 do 100 % wydajności nominalnej kotła.

Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wszystkie części zamienne.

Pokład ciężki

1) Trzymacze boczne lewe prawe, 2) Trzymacze boczne lewe prawe, 3) Trzymacz JW., 4) Trzymacz OW, 5) Łańcuch – ogniwo t=203, 6) Walec 355, 7) Rusztowina (395,345), 8) Rura dystansowa, 9) Ściągacz.