Ruszty typu lekkiego

Do kotłów płomienicowych oraz kotłów wodno-rurowych o mniejszej mocy.

Przeznaczenie

Ruszty taśmowe z pokładem lekkim typu Rn, Rtn, Rtsn, Rtsnc, Rtsr przeznaczone są do spalania miału węgla kamiennego systemem warstwowym w kotłach płomienicowych, wodnych i parowych o wydajności do 6 MW.
Skrzynie powietrzne rusztów są podzielone na szczelne strefy zasilane od instalacji powietrza pierwotnego. Ilość stref zależy od typu kotła i długości użytecznej rusztu. Optymalna ilość stref powinna uwzględniać stosunek, martwych pól międzystrefowych” do całkowitej powierzchni użytecznej rusztu. Do napędu tego typu rusztów stosowana jest przekładnia NB-250 lub NB-500 do współpracy z przetwornicą częstotliwości.

Dane techniczne

maksymalne obciążenie cieplne wynosi 900 kW/m²

maksymalna wartość opałowa paliwa do 23 MJ/kg

maksymalna grubość warstwy paliwa 0,12 m

Podkład lekki

1) Rusztowina (200S, 230S, 250S, 300S), 2) Łańcuch t-64 3) Pręt dystansowy, 4) Kapturek, 5) Uszczelnienie boczne