Program operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

więcej

Program operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Szanowni Państwo,

W dniu 2020-08-26 Spółka zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą dofinansowania projektu: Dotacja na kapitał obrotowy 2020 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowane efekty projektu: utrzymanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy: od 2020-08-01 do 2020-10-31.

Wartość dofinansowania wyniosła 390 454,95 zł.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

więcej

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Szanowni Państwo.
Ze względu na zmianę okresu przeprowadzenia badania na trzyletni tj. 2019-2021 przedłużamy termin składania ofert na przeprowadzenie czynności rewizji finansowej sprawozdań finansowych ZUK „Stąporków” S.A.  w latach 2019-2021. do 13 maja  2019 r.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 i 2020 R.- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

więcej

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 i 2020 R.- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej sprawozdań finansowych Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za lata 2019-2020

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o przesyłanie ofert do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres:  Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków S.A. lub mailem na adres zarzad@zuk.com.pl

Dziękujemy.

 

 

 

XXIV Spotkanie Ciepłowników

więcej

XXIV Spotkanie Ciepłowników

24-26 kwietnia 2017 r. ZUK Stąporków S.A. uczestnikiem w XXIV Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem

W dniach 24-26 kwietnia 2017 r. Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. po raz kolejny będą uczestniczyć na XXIV Wiosennym Spotkaniu Ciepłowników w Zakopanem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

zdjęcia: www.kierunekenergetyka.pl

+5

Audyt PN-EN ISO 3834

więcej

Audyt PN-EN ISO 3834

Informujemy Państwa , że w trzecim kwartale 2016 roku Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. przeszły z wynikiem pozytywnym audyt funkcjonującego Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 3834-2:2007, w związku z czym TÜV SÜD Polska utrzymał certyfikat na kolejny okres.

Zgodnie z zobowiązującym prawem, na wszystkie produkowane wyroby zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oznaczone znakiem CE Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. wystawiają Deklarację Zgodności. Zakres certyfikacji obejmuje:

  • ruszty,
  • przenośniki taśmowe, ślimakowe, zgrzebłowe,
  • napędy
  • filtry

Okres ważności certyfikatu: 14.07.2014 do 13.07.2019.

Audyt ISO 9001, ISO 18001, 14001

więcej

Audyt ISO 9001, ISO 18001, 14001

Informujemy Państwa, że w trzecim kwartale 2016 roku Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. przeszły w wynikiem pozytywnym audyt certyfikacji i Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004. Zakres certyfikacji obejmuje:

  • kompleksową budowę maszyn, urządzeń i instalacji
  • wykonawstwo konstrukcji stalowych i budowlanych
  • realizację inwestycji przemysłowych i budowlanych „pod klucz” w zakresie produkowanych urządzeń
  • dystrybucję paliw pelletowych

Okres ważności certyfikatu: 16.09.2016 – 15.08.2018.

Audyt EN 1090

więcej

Audyt EN 1090

Informujemy Państwa, że w trzecim kwartale 2015 roku Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. przeszły z wynikiem pozytywnym audyt funkcjonującego Systemu ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wg normy EN 1090 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 w związku z czym TÜV SÜD Polska utrzymał certyfikat na kolejny okres.

Zgodnie z obowiązującym prawem, na wszystkie produkowane wyroby budowlane w klasie wykonania do EXC2 oznaczone znakiem budowlanym CE Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. wystawiają Deklarację Właściwości Użytkowych.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 14.07.2014 znowelizowany w dniu 20.07.2015 i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji.