Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Raport z oceny sprawozd o wynagrodzeniach ZUK 2023

OTWÓRZ

RB 4 2024 28.05.2024 wysłany

OTWÓRZ

ZUK Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26.06.2024r.

OTWÓRZ

ZUK Polityka wynagrodzeń

OTWÓRZ

ZUK Projekty uchwał na ZWZ_2024

OTWÓRZ

ZUK Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za rok 2023

OTWÓRZ

ZUK Sprawozdanie z działalności RN za 2023

OTWÓRZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów ZUK 2024

OTWÓRZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za ZWZ 2024

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2023

OTWÓRZ

Projekty uchwał na ZWZ 2023

OTWÓRZ

Raport bieżący nr 4 2023

OTWÓRZ

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022

OTWÓRZ

Sprawozdanie z działalności RN za rok 2022

OTWÓRZ

SRN o wynagrodzeniach RN 2022

OTWÓRZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji głosów 28.06.2023

Otwórz

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 28.06.2023

Otwórz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZUK Stąporków SA na dzień 29.06.2022

otwórz

Sprawozdanie z działalności RN spółki ZUK Stąporków SA za rok 2021

OTWÓRZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN oraz Zarządu spółki ZUK Stąporków za rok 2021

OTWÓRZ

Raport ocena sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021

OTWÓRZ

Infomacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 29.06.2022

OTWÓRZ

Projekty uchwał na ZWZ_29.06.2022

OTWÓRZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 29.06.2022

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29.06.2021

OTWÓRZ

Projekty uchwał ZWZ

OTWÓRZ

Wzór pełnomocnictwa

OTWÓRZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów

OTWÓRZ

Formularz do wykonywania prawa głosu

OTWÓRZ

Porządek obrad

OTWÓRZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN

OTWÓRZ

Ocena BR do sprawozdania z wynagradzania RN i Zarządu

OTWÓRZ

Sprawozdanie z działalności RN za rok 2020

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu WZA 02.10.2020 r.

OTWÓRZ

Projekt uchwał na WZA 02.10.2020 r.

OTWÓRZ

Treść uchwał podjętych przez WZA 02.10.2020 r.

OTWÓRZ

Polityka wynagradzania Członków RN i Zarządu

OTWÓRZ

Sprawozdanie z działalności RN za 2019

OTWÓRZ

Treść ogłoszenia 04.06.2019

OTWÓRZ

Projekty uchwał 04.06.2019

OTWÓRZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 04.06.2019

OTWÓRZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów 2019

OTWÓRZ

Wzór pełnomocnictwa WZA

OTWÓRZ

Sprawozdanie RN 2018

OTWÓRZ

Sprawozdanie Zarządu 2018

OTWÓRZ

Sprawozdanie finansowe 2018

OTWÓRZ

Treść uchwał podjętych na WZA 04.06.2019

OTWÓRZ

Ogłoszenie o WZA

OTWÓRZ

Projekty uchwał

OTWÓRZ

Propopnowana zmiana Statutu

OTWÓRZ

Wzór pełnomocnictwa

OTWÓRZ

Formularz

OTWÓRZ

Ogólna liczba głosów

otwórz

Sprawozdanie z działalnosci RN za 2017

OTWÓRZ

Akt notarialny z ZWZA z dnia 29.05.2018

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017

OTWÓRZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

OTWÓRZ

Wzór pełnomocnictwa

OTWÓRZ

Projekty uchwał ZWZ 2017 r.

OTWÓRZ

Information for Investors

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2016

OTWÓRZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

OTWÓRZ

Uchwały ZWZ 2016 r.

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2015

OTWÓRZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

OTWÓRZ

Wzór pełnomocnictwa

OTWÓRZ

Wykaz akcjonariuszy

OTWÓRZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

OTWÓRZ

Uchwały

OTWÓRZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

OTWÓRZ

Lista akcjonariuszy

OTWÓRZ

Uchwały

OTWÓRZ

Uchwały podjęte

OTWÓRZ