Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba
akcji
Udział w kapitale % Liczba głosów Udział w głosach %
FRAM FIZ 2 188 592 33,65% 2 188 592 33,65%
Lech Jan Pasturczak 507 896 7,81% 507 896 7,81%
Andrzej Piotr Pargieła 689 423 10,60% 689 423 10,60%
Stanisław Juliusz Pargieła 814 874 12,53% 814 874 12,53%
Artur Mączyński 636 896 9,79% 636 896 9,79%
Pozostali 1 666 109 25,62% 1 666 109 25,62%
SUMA 6 503 790 100,00% 6 503 790 100,00%
Liczba akcji 6 503 790
Akcje serii A 4 103 790
Akcje serii B 400 000
Akcje serii C 2 000 000