Władze Spółki

W drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15.03.2021 oraz 15.03.2022 r. skład Zarządu prezentuje się następująco:

Prezes Zarządu – Sławomir Jędrzejczak
Członek Zarządu – Błażej Wiśniewski

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Rafał Mania – Przewodniczący RN
Pan Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący RN
Pan Lech Pasturczak – Członek RN
Pan Michał Mania – Członek RN
Pan Andrzej Pargieła – Sekretarz RN

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające pięć lat.

 

Życiorysy zawodowe członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej:

Sławomir Jędrzejczak – Prezes Zarządu
Pan Sławomir Jędrzejczak jest absolwentem IESE Business School, University of Navara, Barcelona AMP – Advanced Management Program. W latach 1998 – 2000 ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Podyplomowe Studium Konsultingu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego. W latach 1988 – 1995 ukończył Uniwersytet Łódzki , Wydział Nauk o Wychowaniu – na kierunku pedagogiki.

W latach od 2013 – 2020 jako Prezes Zarządu był związany ze Spółką ASTRA SA oraz MG Home Sp. z o.o. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Zakładach Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. oraz w Fabryce Maszyn JOTES Sp. z o.o. Od 2010 do 2011 w Spółce EURO-MAG Sp. z o.o., pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2006 – 2009 związany był ze spółką WIRELAND S.A. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego. Od 2005 do 2006 w Hucie Szkła Gospodarczego IRENA S.A. oraz w Hucie Szkła Kryształowego VIOLETTA S.A., pełnił funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego. W latach od 2001 do 2004 był zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu/ Dyrektora Generalnego w Spółce CANTONI Group – Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. w Siedlcach. Ponadto od 2010 do 2011 pełnił funkcję Członka RN w Spółce PEKTOWIN S.A. w Jaśle. W latach 1995-2000 zdobywał doświadczenie na stanowiskach dyrektora handlowego oraz marketingu.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Sławomir Jędrzejczak na dzień powołania nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Sławomir Jędrzejczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.

 

Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Pan Błażej Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Zarządzenia. W roku 2015 ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych „MSSF w praktyce” realizowanych przez Szkołę Główną Handlową i EY Academy of Business. W 2019 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Od 2015 roku jest pracownikiem FORBUILD S.A. Od 12 maja 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu spółki FORBUILD S.A. Wcześniej pracował przez 5 lat w audycie finansowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Błażej Wiśniewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Błażej Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Rafał Mania – Przewodniczący RN
Pan Rafał Mania posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku uzyskał tytuł inżyniera Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1999 roku uzyskał tytuł MBA Universite du Quebec a Montreal / Szkoły Głównej

Doświadczenie zawodowe:
Od 2017 – Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.
Od 2014 Fram Management Sp. z o.o., prezes zarządu
2009-2010 Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o., członek zarządu
2008-2009 Progress Inwestycje Jedynka BIS Sp. z o.o., członek zarządu
2008-2009 Supernova Management Sp. z o.o. i Equity Fellows Sp. z o.o. (obecnie: Black Lion Sp. z o.o.), prezes zarządu
2003-2007 BPH TFI SA., prezes zarządu
2001-2003 zastępca dyrektora w dziale Corporate Finance w towarzystwie ubezpieczeniowym Eureko w Londynie
2000-2001 PZU SA, odpowiedzialny za zarządzanie aktywami, członek zarządu
2000 PKO BP SA., Dyrektor Zarządzający
1999-2000 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa
1998-1999 PTE Razem w organizacji, członek zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji
1995-1998 CDM Pekao S.A., Zastępca Dyrektora Zarządzania Aktywami
Ponadto były członek Związku Maklerów i Doradców, a latach 2004-2013 zasiadał w zarządzie CFA Society of Poland. Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego (licencja nr 17) oraz licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 634).

Sprawowane funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:
od 2012 Relpol S.A., członek rady nadzorczej
od 2011 Krynica Vitamin S.A., członek rady nadzorczej
od 2008 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., członek rady nadzorczej
2009-2014 PE Poland Investments Ltd., członek zarządu
2012-2014 Integrated Outsourcing Solutions S.A., członek rady nadzorczej
2010-2014 Bookhousecafe S.A., członek rady nadzorczej
2010-2011 Barista S.A., członek rady nadzorczej
2010 Barista Sp. z o.o., członek rady nadzorczej 2009-2010 Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o., członek zarządu
2009 Promultimedia S.A. (obecnie: Metacon Polska S.A.), członek rady nadzorczej
2009 VIS Investments Sp. z o.o. SKA (obecnie: Kolejowa Invest Sp. z o.o. SKA w likwidacji), członek rady nadzorczej
2008-2009 Equity Fellows Sp. z o.o. (obecnie: Black Lion Sp. z o.o.), członek zarządu
2008-2009 Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A., członek rady nadzorczej
2008-2009 Assets Management Equity Fellows Sp. z o.o. SKA, członek zarządu
2008-2009 Investment Advisors Equity Fellows Sp. z o.o. SKA, członek zarządu
2008-2009 Scanmed S.A., członek rady nadzorczej 2008-2009 Supernova Management Sp. z o.o., członek zarządu
2008-2009 Progress Inwestycje Jedynka BIS Sp. z o.o., członek zarządu
2007-2009 Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Kolbet S.A. (obecnie: Track Tec S.A.), członek rady nadzorczej
2007-2009 Altus Corporate Finance S.A., członek rady nadzorczej 2007-2009 CT Żuraw S.A., członek rady nadzorczej
2006-2009 Elstar Oils S.A. (obecnie: ADM Czernin S.A.), członek RN

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Dodatkowo osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący RN
Pan Artur Mączyński posiada wykształcenie średnie techniczne.
Doświadczenie zawodowe:
1998 – 2000 ZPUH Artur Mączyński Właściciel
1994 – do dzisiaj Pamexpol S.j. Wspólnik
1998 – do dzisiaj Forbuild S.A.
1999 – Stalmax S.j. Wspólnik
2002 – do dzisiaj Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Lech Pasturczak – Członek RN
Pan Lech Jan Pasturczak posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej:
1980 – 1982 Zakłady Metalurgiczne „Polmo”, Końskie Technolog
1982 – 1984 „Kowent” , Końskie Technolog
1984 – 1991 Exbud, Kielce Specjalista ds eksportu,
1988 – 1989 Corpol, Kielce Dyrektor ds technicznych
1992 – 1995 Pasko Sp. z o.o., Końskie Dyrektor
1995 – Stalkop S.c., Końskie Wspólnik
1998 – dzisiaj Forbuild S.A.
1999 – Stalmax Sp.J., Końskie Wspólnik
2002 – 2017 Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 – dzisiaj Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków’ S.A. Członek RN


Michał Mania – Członek RN

Pan Michał Mania posiada wykształcenie wyższe. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych uzyskany na Royal Holloway, University of London oraz jest absolwentem IESE Business School w Barcelonie, gdzie ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA). Ponadto, ukończył liczne kursy i szkolenia (z zakresu finansów, inwestycji) oraz uczestniczył w transgranicznych projektach oraz wymianach studenckich min. w Kellogg School of Management w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz ESSEC Business School we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce jak i za granicą.
2018 – obecnie AgioFunds TFI S.A., Zarządzający Funduszem;
2018 – obecnie Michał Mania Konsulting, własna działalność gospodarcza;
2017 – Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o., Manager ds. Operacji typu Pathways;
2014 – 2016 Jones Lang LaSalle Sp. z o.o., Konsultant;

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michała Mania nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michała Mania nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Andrzej Pargieła – Sekretarz RN
Pan Andrzej Piotr Pargieła posiada wykształcenie średnie techniczne.

Doświadczenie zawodowe:
1990 – 1998 Pander Właściciel
1994 – nadal Pamexpol Sp. j. Wspólnik
1998 – nadal Forbuild S.A.
1999 – Stalmax Sp. j. Wspólnik
2002 – do dzisiaj Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej