Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2022 r.