Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Raport kwartalny za I kwartał 2023

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2023 – skrócone sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2023 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2022

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2022 – skrócone sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2022 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2022

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2022 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2021

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2021 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2021 – Informacja dodatkowa po korekcie

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2021

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2021 – korekta

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2020

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2020 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2020

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2020 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2019

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2019 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2019

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2019 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2018

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2018 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2018

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2018 – informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2017

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2017 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2017

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2017 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2016

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2016 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2016

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2016 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2016 – Financial Statement

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2016 – Financial Statement Additional

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2015

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2015 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2015

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2015 – informacje uzupełniające

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2014

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2014 – załącznik Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2014

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2014 – załącznik Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport kwartalny za I kwartał 2013

OTWÓRZ

Raport kwartalny za III kwartał 2013

OTWÓRZ