Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. stale poszukują doświadczonych pracowników inżynieryjno-technicznych zarówno do pracy w biurze jak i na produkcji, spawaczy (metodami MIG, MAG ,TIG ) oraz monterów.

Zainteresowanych pracą prosimy o wysłanie swojego CV wraz z udokumentowanymi uprawnieniami na adres mailowy:  a.lesniak@zuk.com.pl

 

Aktualne oferty pracy:

Kosztorysant: https://www.olx.pl/oferta/praca/specjalista-ds-ofertowania-kosztorysant-CID4-IDPlczO.html

Brygadzista: https://www.olx.pl/oferta/praca/brygadzista-kierownik-magazynu-CID4-IDPeVDN.html?bs=olx_pro_listing

Malarz konstrukcji stalowych: https://www.olx.pl/oferta/praca/malarz-konstrukcji-stalowych-CID4-IDPaPBb.html?bs=olx_pro_listing

Kierowca wózka widłowego \ magazynier: https://www.olx.pl/oferta/praca/kierowca-wozka-widlowego-magazynier-CID4-IDJEfJZ.html?bs=olx_pro_listing

Handlowiec: Praca Handlowiec, Zakłady Urządzeń Kotłowych STĄPORKÓW S.A, Stąporków (pracuj.pl)

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji:

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 24 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków’ S.A. z siedzibą w Stąporkowie 26-220 przy ul. Górniczej 3 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

 

Uprzejmie Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka ZUK „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie (26-220) przy ulicy Górniczej 3, zarejestrowana pod numerem KRS 0000081300. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@zuk.com.pl

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu; podmioty współpracujące (w tym kontrahenci, na rzecz których prowadzone są lub będą procesy rekrutacji) jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział, a w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody również na czas trwania przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące, a w razie wycofania zgody nie dłużej niż do dnia poinformowania administratora o tym fakcie.

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Państwa udziału w procesie rekrutacji.