Skip to content Skip to footer
Firma

ZUK Stąporków S.A.

powstała w 1976 roku, lecz jej tradycje sięgają jeszcze XVIII wieku. Swoją działalnością wpisujemy się w bogatą historię przemysłową całego regionu.

1738 r.

z inicjatywy kanclerza Jana Małachowskiego – wybudowano tutaj wielki piec do przerobu żelaza. Od tego czasu – do roku 1938 – funkcjonowała w tym miejscu Huta Stąporków, przemianowana potem na Zakłady Górniczo-Metalowe.

1976 r.

decyzją Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych przedsiębiorstwo zmieniło swoją nazwę na ZUK Stąporków S.A. i ukierunkowało się na produkcję rozwiązań do sektora energetycznego, oferując przenośniki i odżużlacze, ruszty mechaniczne oraz napędy rusztowe.
kobiety - kosze grzewcze
wydział przekładni ślimakowych

Lata 80. XX wieku

w Polsce były dosyć burzliwe, co spowodowało, że ZUK musiał przystosować się do zachodzących zmian. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom dekady, poszerzył spektrum swoich produktów o konstrukcje stalowe i rozwiązania dla branży metalowej.

1995 r.

ZUK Stąporków zyskał status spółki akcyjnej stając się jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

3 sierpnia 2007 r.

ZUK Stąporków S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.