Skip to content Skip to footer

Członek Zarządu

Jarosław Cybulski

Pan Jarosław Cybulski jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku jako analityk sprzedaży, później analityk finansowy w NOMI S.A. Następnie w latach 2001-2002 pracował jako kontroler finansowy w Cefarm Kielce S.A.

Od 2002 roku związany zawodowo z grupą kapitałową Pana Michała Sołowowa, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, m.in.:

  • Dyrektor Finansowy – Prokurent w FTF Columbus Sp. z o.o.,
  • Prokurent North Food Polska S.A.,
  • Prokurent Megastore.pl S.A.,
  • Prokurent GC Broker Sp. z o.o.,
  • Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej Magellan Pro-Equity Fund I S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Cybulski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Jarosław Cybulski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.