Skip to content Skip to footer

Przewodniczący RN

Rafał Mania

Pan Rafał Mania posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku uzyskał tytuł inżyniera Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1999 roku uzyskał tytuł MBA Universite du Quebec a Montreal / Szkoły Głównej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.
 • Od 2014 Prezes Zarządu Fram Management Sp. z o.o.
 • 2009-2010 Członek Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o.
 • 2008-2009 Członek Zarządu Progress Inwestycje Jedynka BIS Sp. z o.o.
 • 2008-2009 Prezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o. i Equity Fellows Sp. z o.o. (obecnie: Black Lion Sp. z o.o.)
 • 2003-2007 Prezes Zarządu BPH TFI S.A.
 • 2001-2003 Zastępca Dyrektora w dziale Corporate Finance w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Eureko w Londynie
 • 2000-2001 Członek Zarządu PZU S.A.
 • 2000 Dyrektor Zarządzający PKO BP S.A.
 • 1999-2000 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa
 • 1998-1999 Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji, PTE Razem
 • 1995-1998 Zastępca Dyrektora Zarządzania Aktywami CDM Pekao S.A.

Ponadto były Członek Związku Maklerów i Doradców, a latach 2004-2013 zasiadał w Zarządzie CFA Society of Poland. Posiada tytuł CFA, licencję Doradcy Inwestycyjnego (licencja nr 17) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 634).

Sprawowane funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

 • od 2012 Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.
 • od 2011 Członek Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
 • od 2008 Członek Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • 2009-2014 Członek Zarządu PE Poland Investments Ltd.
 • 2012-2014 Członek Rady Nadzorczej Integrated Outsourcing Solutions S.A.
 • 2010-2014 Członek Rady Nadzorczej Bookhousecafe S.A.
 • 2010-2011 Członek Rady Nadzorczej Barista S.A.
 • 2009-2010 Członek Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o.
 • 2009 Członek Rady Nadzorczej Promultimedia S.A. (obecnie: Metacon Polska S.A.)
 • 2009 Członek Rady Nadzorczej VIS Investments Sp. z o.o. SKA (obecnie: Kolejowa Invest Sp. z o.o. SKA w likwidacji)
 • 2008-2009 Członek Zarządu Equity Fellows Sp. z o.o. (obecnie: Black Lion Sp. z o.o.)
 • 2008-2009 Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
 • 2008-2009 Członek Zarządu Assets Management Equity Fellows Sp. z o.o. SKA
 • 2008-2009 Członek Zarządu Investment Advisors Equity Fellows Sp. z o.o. SKA
 • 2008-2009 Członek Rady Nadzorczej Scanmed S.A.
 • 2008-2009 Członek Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.
 • 2008-2009 Członek Zarządu Progress Inwestycje Jedynka BIS Sp. z o.o.
 • 2007-2009 Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Kolbet S.A. (obecnie: Track Tec S.A.)
 • 2007-2009 Członek Rady Nadzorczej Altus Corporate Finance S.A.
 • 2007-2009 Członek Rady Nadzorczej CT Żuraw S.A.
 • 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej Elstar Oils S.A. (obecnie: ADM Czernin S.A.)

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Dodatkowo osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.