Skip to content Skip to footer

Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczak

Pan Sławomir Jędrzejczak jest absolwentem IESE Business School, University of Navara, Barcelona AMP – Advanced Management Program. W latach 1998 – 2000 ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Podyplomowe Studium Konsultingu oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego. W latach 1988 – 1995 ukończył Uniwersytet Łódzki , Wydział Nauk o Wychowaniu – na kierunku pedagogiki.

W latach od 2013 – 2020 jako Prezes Zarządu był związany ze Spółką ASTRA SA oraz MG Home Sp. z o.o. Od 2011 do 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Zakładach Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. oraz w Fabryce Maszyn JOTES Sp. z o.o. Od 2010 do 2011 w Spółce EURO-MAG Sp. z o.o., pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2006 – 2009 związany był ze spółką WIRELAND S.A. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego. Od 2005 do 2006 w Hucie Szkła Gospodarczego IRENA S.A. oraz w Hucie Szkła Kryształowego VIOLETTA S.A., pełnił funkcję Prezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego. W latach od 2001 do 2004 był zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu/ Dyrektora Generalnego w Spółce CANTONI Group – Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. w Siedlcach. Ponadto od 2010 do 2011 pełnił funkcję Członka RN w Spółce PEKTOWIN S.A. w Jaśle. W latach 1995-2000 zdobywał doświadczenie na stanowiskach dyrektora handlowego oraz marketingu.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Sławomir Jędrzejczak na dzień powołania nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Sławomir Jędrzejczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.