Kontakt

Kontakt w sprawie relacji inwestorkich:

Biuro Zarządu
e-mail: zarzad@zuk.com.pl
tel. 041-3741016 wew.129
Katarzyna Deszczyńska