Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Raport półroczny 2023 – Oświadczenie kierownika jednostki

OTWÓRZ

Raport półroczny 2023 – Informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport półroczny 2023

OTWÓRZ

Raport półroczny 2023 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2023 – Raport biegłego rewidenta

OTWÓRZ

Raport półroczny 2022 – Oświadczenie kierownika jednostki

OTWÓRZ

Raport półroczny 2022 – Informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport półroczny 2022

OTWÓRZ

Raport półroczny 2022 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2022 – Skrócony raport z przeglądu JSF

OTWÓRZ

Raport półroczny 2021 – Informacja dodatkowa po korekcie

OTWÓRZ

Raport półroczny 2021

OTWÓRZ

Raport półroczny 2021 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2021 – korekta

OTWÓRZ

Raport półroczny 2020

OTWÓRZ

Raport półroczny 2020 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2020 – Informacja dodatkowa

OTWÓRZ

Raport półroczny 2019 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2019 – Oświadczenie Zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2019

OTWÓRZ

undefined

Raport półroczny 2018 – Raport firmy audytorskiej

OTWÓRZ

Raport półroczny 2018 – Oświadczenie Zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2018

OTWÓRZ

Raport półroczny 2018 – Sprawozdanie Zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2018 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport półroczny 2017 – Opinia Biegłego Rewidenta

OTWÓRZ

Raport półroczny 2017

OTWÓRZ

Raport półroczny 2017 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2017 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport półroczny 2016 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2016 – Sprawozdanie finansowe

OTWÓRZ

Raport półroczny 2016 – Oświadczenie zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2016 – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2016

OTWÓRZ

undefined

Raport półroczny 2015 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2015 – Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2015 – Oświadczenie Zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2015 – Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2015 – Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2015

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Sprawozdanie z działalności

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Oświadczenie Zarządu

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Oświadczenie Zarządu ZUK w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

OTWÓRZ

Raport półroczny 2014 – Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego

OTWÓRZ