Skip to content Skip to footer

Do czego stosowane są przenośniki zgrzebłowe?

Do czego stosowane są przenośniki zgrzebłowe?

W dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się dużą dynamicznością, tempo produkcji oraz transportu staje się jednym z ważniejszych elementów sukcesu. Przenośniki zgrzebłowe wkraczają na scenę jako niezastąpione narzędzie. Ale do czego one właściwie są stosowane? Dla tych, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z ich potencjałem, przygotowaliśmy ten wpis – koniecznie czytaj go więc dalej!

Przenośnik zgrzebłowy — czym jest?

Przenośniki zgrzebłowe, zwane również podajnikami zgrzebłowymi, to mechaniczne urządzenia, które służą do transportu materiałów sypkich – takich jak na przykład węgiel, ruda czy piasek. Ich budowa opiera się głównie na elementach takich jak łańcuchy zgrzebłowe. Te poruszają się po tak zwanych zgrzebłach, zbierając i przemieszczając w tym samym czasie dany materiał.

Budowa przenośników zgrzebłowych

Jak już wcześniej zostało wspomniane, opisywane narzędzia składają się z zgrzebłów, na których zamontowane są łańcuchy zgrzebłowe. To główne narzędzie zbierające i transportujące materiał. Napęd przenośnika stanowią z kolei łańcuchy, które poruszają się po zgrzebłach i przenoszą surowiec z jednego miejsca do drugiego. Przenośniki tego typu są również wyposażone w napęd. Zazwyczaj elektryczny bądź hydrauliczny, zapewniający ruch łańcuchom.

Zastosowanie przenośników zgrzebłowych

To jest dosyć szerokie. Urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu różnych sektorach biznesu i gospodarki. Ich obecność w różnorodnych zakładach czy kopalniach znacznie ułatwia i usprawnia wykonywanie codziennych czynności.

Przenośniki zgrzebłowe w górnictwie

Przenośniki zgrzebłowe są powszechnie stosowane w branżach górniczych. Tam są wykorzystywane między innymi do transportu węgla, rudy czy kamienia. Dzięki swojej wytrzymałości oraz zdolności do pracy w trudnych warunkach są nieocenionym sprzętem w eksploatacji surowców mineralnych.

Przemysł ciężki i przenośniki zgrzebłowe

Tam, gdzie konieczny jest transport dużych ilości materiałów sypkich, przenośniki zgrzebłowe są praktycznie niezawodne. Składowanie, załadunek oraz rozładunek stają się czynnościami prostszymi i bardziej efektywnymi.

Energetyka też je wykorzystuje!

Owszem! W elektrowniach, szczególnie tych zasilanych węglem, przenośniki zgrzebłowe odpowiadają za dostarczanie paliwa do kotłów. To bowiem kluczowy element w przypadku procesu wytwarzania energii.

Przemysł chemiczny

Tam, gdzie konieczny jest sprawny i płynny transport materiałów sypkich, na przykład nawozów czy soli, przenośniki zgrzebłowe także są niezawodnym i bardzo pomocnym w codziennych zadaniach narzędziem.

Rodzaje przenośników zgrzebłowych — podścianowe

Przenośniki zgrzebłowe podścianowe to niezbędne narzędzie w górnictwie podziemnym. Zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ściany wydobywczej, skąd transportują urobek na zewnątrz. Działa to więc na zasadzie nieustannego cyklu: zgrzebła wędrując pod ziemią, podnoszą ładunek, który następnie jest przemieszczany po stałych torach na powierzchnię.

Potężna siła wydobycia — przenośnik zgrzebłowy ścianowy

Drugi z popularnych wariantów tego narzędzia, czyli przenośnik zgrzebłowy ścianowy to ogromny sprzęt, którego rola polega na transportowaniu wydobywanego urobki odległego od miejsca wydobycia. Główną różnicą między podścianowymi i ścianowymi przenośnikami zgrzebłowymi jest miejsce, w którym są one zlokalizowane. Te drugie znajdują się bowiem z dala od miejsca aktywnego wydobycia, ułatwiając tym samym płynny transport surowca.

Zalety przenośników zgrzebłowych

Tych jest naprawdę mnóstwo. Wyróżnić należy tu między innymi efektywność, ponieważ opisywane narzędzia działają w sposób ciągły, bez konieczności przerywania procesu wydobycia. Po drugie, oszczędność — podnośniki zgrzebłowe minimalizują straty materiałów podczas transportowania ich, to przekłada się na ekonomiczność operacji. Kolejna sprawa to trwałość — solidna konstrukcja oraz wytrzymałe materiały sprawiają, że opisywane narzędzia są niezawodne i wytrzymałe. Ostatnią z istotnych zalet jest oczywiście uniwersalność. Przenośniki zgrzebłowe można bowiem stosować w różnych sektorach przemysły, od górnictwa do produkcji cementu.