Skip to content Skip to footer

Zmiany w sektorze ciepłowniczym z początkiem 2025 r.

Przepisy unijne względem norm emisji spalin stają się coraz ostrzejsze. Od 2025 roku obowiązywać zaczną nowe regulacje, które dotyczyć będą średnich obiektów energetycznego spalania. Mowa o tzw. dyrektywie MCP (ang. “Medium Combustion Plants”), którą potocznie nazywamy Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015.2193 z listopada 2015 roku. Uwzględnione zostały w niej normy emisji do powietrza takich substancji, jak dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły dla obiektów średnich – czyli takich, w których nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW. Od 1 stycznia 2025 roku normy zaczną obowiązywać instalacje większe niż 5 MW.

Dążenie do efektywności energetycznej

W Polsce Senat przyjął uchwałę wprowadzającą tę dyrektywę w 2018 roku. Oznacza to, że w wyżej wymienionych obiektach pod groźbą kar finansowych istnieje konieczność wypełnienia założeń projektu. Przed krajowym systemem ciepłowniczym staje wiec duże wyzwanie, zwłaszcza że wejście w życie dyrektywy wcale nie oznacza końca transformacji energetycznej – to tylko jedna z wielu zmian, jakie w najbliższych latach mają być zaprowadzone w celu ograniczenia emisji spalin i zwiększenia efektywności energetycznej.

sektor ciepłowniczy

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin

Jedną z usług oferowanych przez naszą firmę jest modernizacja instalacji oczyszczania spalin. Przeprowadzone przez nas prace mają pomóc obiektom w spełnieniu nowych założeń i wymagań względem emisji. W ramach usługi przeprowadzamy modernizacje instalacji odpylających kotłów rusztowych. Remontujemy obiekty oparte na bateriach cyklonu, zapewniających emisję pyłu poniżej wartości 50 mg/m3 dla 6% O2. Do dyspozycji mamy nowoczesne maszyny i urządzenia, wykorzystujemy również innowacyjne technologie — zarówno własne, jak i oparte o układy licencyjno-partnerskie, na celu mając długofalowe efekt naszych działań. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin to jedna z najlepszych metod pozwalających na wypełnienie limitów dyrektywy MCP i na sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną.