Skip to content Skip to footer

Prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze słownego znaku towarowego “ZUK”

SZCZEGÓŁY ZT – Z.408161

Nr zgłoszenia: Z.408161

Nazwa/Tytuł: ZUK

Data zgłoszenia: 2012-12-12

Rodzaj znaku: słowny

Nr prawa wyłącznego: R.289787

Status: Udzielenie prawa

Zgłaszający/Uprawniony: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Stąporków, PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa/TytułZUKStatusUdzielenie prawa
Data zgłoszenia2012-12-12Data wygaśnięcia2032-12-12
Numer zgłoszeniaZ.408161Kategoria prawaZnak towarowy
Data udzielenia prawa2016-11-10Rodzaj znakusłowny
Numer prawa wyłącznegoR.289787

KLASYFIKACJA NICEJSKA – WYKAZ

Klasy klasyfikacji nicejskiej: 6, 7, 11, 37, 40

6 : konstrukcje wyroby stalowe nie ujęte w innych klasach, instalacje do odpopielania kotłów, instalacje powietrzne do kotłów, leje żużlowe do kotłów, zsypy żużla, konstrukcje nośne pod przenośniki, pojemniki i zbiorniki, pojemniki na śmieci, przystanki autobusowe, haki do wieszania kotłów metalowe, śruby, nakrętki, łańcuchy z wyjątkiem łańcuchów napędowych do pojazdów, rury centralnego ogrzewania,
7 : ruszty mechaniczne, napędy rusztowe, odżużlacze, urządzenia narzutowe, przenośniki i podajniki węgla kolektory do zbierania kamienia kotłowego, rury do kotłów jako części maszyn, filtry pulsacyjne, urządzenia do odpylania spalin, separatory cyklonowe, urządzenia i instalacje do produkcji peletów z biomasy, części do wymienionych w tej klasie urządzeń,
11 : grzejniki, kanały dymowe do kotłów grzewczych, rury kotłowe centralnego ogrzewania, urządzenia do zasilania kotłów grzewczych, urządzenia do spalania biomasy, cyklony i multicyklony do oczyszczania powietrza, części do wymienionych w tej klasie urządzeń,
37 : usługi w zakresie montażu, naprawy, konserwacji i modernizacji instalacji i kotłów grzewczych,
40 : obróbka metali i elementów metalowych

Publikacja BUP – kod publikacjiBUPPublikacja WUP – kod publikacjiWUP, WUP
Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji2013-04-02, 07/2013Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji2017-04-28, 04/2017,
2022-11-28, 48/2022
Data publikacji BUP2013-04-02Data publikacji WUP2017-04-28
2022-11-28
Numer BUP07/2013Numer WUP04/2017
48/2022

LINKI DO WYSZUKIWAREK:

  1. TMview
  2. eRejestr
  3. eWyszkuiwarka PUE UPRP