Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proces spalania paliw kopalnych generuje wiele szkodliwych substancji, do których należą m.in. gazy cieplarniane, pyły, NOx, SO2 czy CO. W związku z tym nowo powstające bloki energetyczne, których funkcjonowanie związane jest ze spalaniem paliw stałych, powinny być wyposażone w nowoczesne i kompleksowe systemy oczyszczania spalin. Z pomocą przychodzi nasza firma – projektujemy i wykonujemy wydajne i bezpieczne instalacje oczyszczania spalin, a także podejmujemy się modernizacji instalacji oczyszczania spalin po dokonaniu wcześniejszej ekspertyzy techniczno-finansowej inwestycji.

W skład instalacji oczyszczania spalin wchodzą następujące systemy:

  • odpylania,
  • odazotowania,
  • odsiarczania

Wszystkie te systemy są wzajemnie ze sobą powiązane, dzięki czemu charakteryzują się dużą wydajnością, wysoką skutecznością i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. W celu otrzymania szczegółowej oferty zachęcamy do kontaktu – każdą instalację wykonujemy po zapoznaniu się z indywidualnymi wymaganiami Klienta.