Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektujemy i wykonujemy ruszty niskie z pokładem typu Rn. Rtn, Rtsn, Rtsnc, Rtsr. Są to urządzenia przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego systemem warstwowym w kotłach płomienicowych, wodnych oraz parowych, których wydajność nie przekracza 7 MW.

Dane techniczne rusztów niskich:

  • maksymalne obciążenie cieplne – 900 kW/m2
  • maksymalna wartość opałowa paliwa – 23 MJ/kg
  • maksymalna grubość warstwy paliwa – 0,12 m

Skrzynia powietrzna rusztów o szerokości użytecznej od 0,86m została zmodernizowana pod kątem równomiernego rozdziału ciśnienia powietrza. Zmiana polega na doprowadzenia powietrza pod pokład rusztowy z obu stron skrzyni.

Do napędu rusztów niskich stosowane są napędy NBp-250 lub NBp-500, przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości.