Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oferowane przez nas ruszty wysokie typu RTWC, RTWK oraz Rł z pokładem ciężkim, są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego systemem warstwowym, w kotłach wodnych oraz parowych, których wydajność mieści się w przedziale od 3 do 60 MW.

W zależności od wydajności kotła, ruszty wysokie są wykonywane jako  ruszty pojedyncze, lub podwójne (tzn. z dwoma równoległymi pokładami pracującymi obok siebie):

  • kotły o wydajności 3-20 MW posiadają pojedynczy ruszt,
  • kotły o mocy 25-60 MW posiadają ruszt podwójny.

Nasi projektanci i konstruktorzy wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dzięki czemu wykonywane przez nas ruszty wysokie – podobnie jak ruszty niskie oraz średnie i inne urządzenia tego rodzaju – przyczyniają się do zwiększenia sprawności procesu spalania, jak również do podwyższenia wydajności pracy całego kotła. Obniża się współczynnik nadmiaru powietrza oraz zawartość tlenu w spalinach.

Dane techniczne rusztów wysokich, z pokładem ciężkim:

  • maksymalne obciążenie cieplne – 1280 kW/m2,
  • wartość opałowa paliwa – 19 ÷ 25 MJ/kg,
  • maksymalna grubość warstwy paliwa – 0,15 m.

Do napędu rusztów wysokich stosowane są napędy BNr2000 lub BNr1000, przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości.

Jaka jest budowa rusztów wysokich?

Ruszty wysokie typu RTWC, RTWK oraz Rł występują z pokładem ciężkim.

Skrzynie powietrzne rusztów podzielone są na szczelne strefy. Ilość stref zależy od typu kotła i długości użytecznej rusztu. Optymalna ilość stref powinna uwzględniać stosunek, martwych pól „międzystrefowych” do całkowitej powierzchni użytecznej rusztu. Strefa określana jest jako przestrzeń wokół leja powietrznego, zawarta między blachami grodziowymi biegnącymi do ścian bocznych rusztu oraz dnem i pokładem rusztowym. Konstrukcja skrzyni powietrznej pozwala na indywidualne doprowadzenie powietrza pierwotnego do każdej strefy oraz zapewnia całkowitą szczelność między nimi. Powietrze pierwotne dostarczane i regulowane jest za pomocą instalacji powietrza podmuchowego, montowanej na zewnątrz rusztu. Dzięki temu zapewniamy dużą kontrolę nad ilością dostarczonego powietrza do poszczególnych stref rusztu.

Uzyskiwana sprawność spalania na ruszcie to 97,5% w zakresach od 50 do 100% wydajności nominalnej kotła.

Pokład rusztowy ciążki, (składający się z: łańcucha t=203, trzymaczy lewych, prawych, środkowych JW, OW, walców, rur dystansowych, ściągaczy oraz  rusztowin 395, 245) może być wykonany w wersji standardowej lub w wersji o podwyższonej wytrzymałości na obciążenie cieplne (np. łańcuch i ściągacze ze stali chromowo-manganowej, rusztowiny o zawartości chromu do 2,5%).

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy przedstawią możliwe warianty i właściwości poszczególnych urządzeń. Dzięki temu klient ma pewność, że otrzyma projekt dostosowany do potrzeb danego zakładu.