Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przenośniki łańcuchowe

To przenośniki, które wykorzystują łańcuchy jako główne narzędzie transportowe. Stalowe łańcuchy poruszają się po rolkach lub prowadnicach, przenosząc ładunek wzdłuż linii transportowej.

Przenośniki łańcuchowe są szeroko stosowane w różnych branżach z uwagi na swoją wytrzymałość, stabilność i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń.

Przenośnik łańcuchowe wykonujemy w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną.