Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przenośniki kubełkowe

 Są stosowane do pionowego lub nachylnego transportu materiałów sypkich, takich jak ziarna, rudy, nawozy, węgiel, cement, kruszywa i inne podobne materiały. 

Kubełki są napełniane materiałem w dolnym odcinku przenośnika. Następnie, pod wpływem ruchu taśmy lub łańcucha, są unoszone w górę, przenosząc materiał do wyższej pozycji. Na górnym odcinku przenośnika, kubełki są opróżniane  na przykład do zbiornika, silosu lub innego urządzenia docelowego.