Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Układy dwustopniowe – składające się z odpylacza multicyklonowego przelotowego i baterii cyklonów – zapewniają zwiększenie skuteczności pracy instalacji odpylającej i pozwalają na utrzymanie jej najwyższej sprawności. Zastosowanie tych urządzeń, pracujących jako kompakt, umożliwia uzyskanie na wylocie stężenia pyłów poniżej 300 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych.

multicyklon przelotowy

Czym charakteryzują się baterie cyklonów i odpylacz multicyklonowy?

Baterie cyklonów wykonywane są z blachy stalowej o grubości 5 mm – stal konstrukcyjna zwykłej jakości. Część głowicy wlotowej może posiadać wkładkę ze stali trudnościeralnej hardox w celu wydłużenia ich żywotności. Baterie cyklonów mogą być również stosowane jako odpylacze wstępne dla np.: filtrów workowych.

Najważniejsze parametry baterii cyklonów:

  • stężenie pyłów w gazach wlotowych – 6 g/m3
  • stężenie pyłów w gazach wylotowych – 200-300 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
  • maksymalna temperatura pracy +300°C

Multicyklon przelotowy stosowany jest jako wstępny stopień odpylania w systemach odpylania – wychwytuje najbardziej erozyjne frakcje, dzięki czemu przedłużają żywotność odpylaczy cyklonowych lub filtrów.

Dane techniczne multicyklonu:

  • stosowana średnica jednego cyklonu przelotowego Ø 250 lub Ø 315 poz.1
  • zalecane przepływy poz.2:
    • dla średnicy cyklonu przelotowego Ø 250 – 0,6 m3/s
    • dla średnicy cyklonu przelotowego Ø 315 – 1 m3/s
  • wydajność jednego multicyklonu przelotowego zależna od ilości zabudowanych cyklonów przelotowych i od zastosowanej średnicy

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy przedstawią warunki współpracy i szczegółowe parametry techniczne projektowanych urządzeń.

układy dwustopniowe