Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W odpowiedzi na rosnące normy i wymagania dotyczące emisji naszym klientom możemy zaproponować modernizację instalacji oczyszczania spalin. Do realizacji projektów korzystamy z nowoczesnych maszyn i urządzeń, od lat wdrażamy nowoczesne technologie, w oparciu o własną myśl techniczną lub układy licencyjno-partnerskie, co jest gwarancją najwyższej skuteczności i potwierdzonej jakości.

Warunkiem wykonania modernizacji instalacji oczyszczania spalin jest ocena:

  • stanu technicznego cyklonów i pozostałych elementów instalacji,
  • lokalnych możliwości zabudowy dodatkowego urządzenia,
  • opłacalności przedsięwzięcia.

Najważniejszym celem modernizacji instalacji do odpylania spalin z kotłów rusztowych jest spełnienie coraz wyższych wymagań odnośnie do emisji pyłowej.

modernizacja odpylania

Jakie modernizacje instalacji oczyszczania spalin wykonujemy?

Wykonujemy modernizacje instalacji odpylających kotłów rusztowych opartych na bateriach cyklonów, które zapewniają emisję pyłu poniżej 100 mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych. Modernizacja polega na zabudowie dodatkowego układu cyrkulacji spalin z filtrem workowym i wentylatorem cyrkulacji o odpowiedniej wydajności. Część strumienia spalin doprowadzanych ze źródła spalania do baterii cyklonów jest cyrkulowana przez wysokosprawny filtr workowy celem podniesienia skuteczności działania układu odpylania.