Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektujemy i wykonujemy ruszty średnie typu Rtn, Rtsn, Rtsnc z pokładem lekkim, składającym się z: łańcucha t=64, prętów dystansowych, kapturka RN oraz rusztowin 200S, 230S, 250S, 300S oraz ruszty średnie typu Rtsr z pokładem składającym się z: łańcucha t=148, prętów dystansowych, kapturka RŁ oraz rusztowin 300N, 400N. Są to urządzenia przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego systemem warstwowym w kotłach wodnych  o wydajności od 1 do 5 MW.

Dane techniczne rusztów średnich:

  • maksymalne obciążenie cieplne – 900 kW/m2
  • maksymalna wartość opałowa paliwa – 23 MJ/kg
  • maksymalna grubość warstwy paliwa – 0,12 m

Skrzynie powietrzne rusztów średnich są projektowane wg najnowszych wymogów, tzn. są podzielone na szczelne strefy, zasilane z instalacji powietrza pierwotnego montowanych na zewnątrz rusztu. Ilość stref zależy od typu kotła i długości użytecznej rusztu. Optymalna ilość stref powinna uwzględniać stosunek martwych pól międzystrefowych do całkowitej powierzchni użytkowej rusztu.

Do napędu rusztów średnich stosowane są napędy NBp-250 lub NBp-500, przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości.