Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Filtrobicyklon – podlegający ochronie patentowej (P.216 644) – to specjalne urządzenie przeznaczone do odpylania spalin pochodzących głównie z kotłów rusztowych opalanych węglem w celach energetycznych. Tego rodzaju odpylacz spalin gwarantuje emisję pyłów poniżej 100 mg/m3u przy zawartości 6% O2 w odniesieniu do spalin suchych w warunkach umownych, tj. temperatury 273,15 K i ciśnienia 101,3 kPa.

filtrobicyklon

Jak działa filtrobicyklon?

Aby zapewnić możliwie jak najwyższą skuteczność urządzenia do odpylania spalin, część odpylanych gazów ze zsypu baterii bicyklonów zostaje poddawanych cyrkulacji przez dodatkowy moduł filtra workowego – cały proces odbywa się za sprawą wentylatora cyrkulacji spalin.

Najważniejsze parametry techniczne:

 • stężenie pyłów w gazach wlotowych – 5,0g/m3,
 • stężenie pyłów w gazach wylotowych – poniżej 100 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych,
 • maksymalna ciągła temperatura pracy – +260ºC.

Stosowanie wysokosprawnych cyklonów pozwala na ograniczenie powierzchni filtracyjnej i przekłada się na stosunkowo niskie koszty eksploatacji.

Zalety filtrobicyklonu do odpylania spalin kotłowych:

 • jednolita i trwała konstrukcja,
 • możliwość odcięcia modułu filtra workowego i pracy samych cyklonów przy pełnym obciążeniu kotła w sytuacji:
  • serwisowania modułu filtra workowego
  • awarii worków lub układu regeneracji sprężonym powietrzem,
 • praca z wyłączonym modułem filtra workowego
  • w przypadku rozruchu lub wyłączania źródła spalania (przekroczenie kwasowego punktu rosy dla spalin)
 • wysoka skuteczność

filtrobicyklon

Wszystkich zainteresowanych naszym produktem zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy przedstawią szczegółowe parametry i możliwości wykorzystania urządzenia do odpylania spalin.