Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naszym klientom oferujemy filtry workowe – przeznaczone do filtracji spalin, powietrza i innych gazów z pyłów nieklejących i suchych, które nie tworzą mieszanin wybuchowych. Wszystkie proponowane rozwiązania technologiczne wyróżniają się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacyjnymi i skutecznością działania.

Gdzie znajdują zastosowanie filtry workowe?

Filtr w specjalnym wykonaniu z systemem zabezpieczeń posiadającym certyfikat ATEX może być stosowany do odpylania wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych.

Filtry workowe pionowe znajdują zastosowanie w branżach takich jak:

 • przemysł energetyczny,
 • odlewnictwo,
 • przemysł cementowy,
 • przemysł wapienniczy,
 • hutnictwo,
 • ciepłownictwo,
 • szklarstwo

Filtry workowe są stosowane również do odpylania spalin kotłów energetycznych. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu – przedstawimy wszystkie możliwości zastosowania prezentowanych rozwiązań.

Filtr workowy wyprostowany

Jaka jest zasada działania filtrów workowych?

Wymiana worków odbywa się od strony komory czystego powietrza.

Regeneracja sprężonym powietrzem może odbywać się w dwóch trybach:

 • cyklicznie – zadany jest czas pomiędzy impulsami sprężonego powietrza,
 • automatycznie – po przekroczeniu przez różnicę ciśnień wartości zadanej w sterowniku filtra.

Każdy pionowy filtr workowy składa się z następujących elementów:

 • konstrukcja wsporcza,
 • zsyp,
 • komora filtracyjna z kanałem osadczym,
 • komora czystego powietrza,
 • konstrukcja dachowa,
 • układ regeneracji sprężonym powietrzem,
 • kosze i worki,
 • podesty obsługowe, barierki i drabiny,
 • układ odbioru pyłów z filtra (przenośnik ślimakowy z dozownikiem celkowym),
 • szafa sterownicza.

Wszystkie urządzenia wykonujemy na podstawie opracowanego projektu i dokumentacji technicznej – zajmuje się tym zespół doświadczonych konstruktorów i projektantów. Urządzenia odpylania wykonujemy również na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej.