Filtrobicyklon

W urządzeniu zastosowano wysokosprawne bicyklony o specjalnej konstrukcji.

Przeznaczenie

Filtrobicyklon jest urządzeniem dedykowanym do odpylania spalin głównie z kotłów rusztowych opalanych węglem do celów energetycznych, które zapewnia gwarantowaną emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% O2 w odniesieniu do spalin suchych w warunkach normalnych tj. 273K; 101,3 kPa.

W celu zapewnienia wymaganej skuteczności urządzenia, część odpylanych gazów ze zsypu baterii bicyklonów poddane jest cyrkulacji przez dodatkowy moduł filtra workowego. Cyrkulacja jest wymuszona przez dodatkowy wentylator cyrkulacji spalin. Moduł filtra workowego w układzie poziomym zabudowany jest między rzędami rozsuniętych cyklonów. Moduł filtra workowego posiada odcięcia na dolocie i wylocie spalin. W przypadkach serwisowania (wymiana worków filtracyjnych), lub awarii – instalacja odpylania spalin z filtrobicyklonem może pracować z wyłączonym systemem cyrkulacji przez filtr workowy.

Cechy filtrobicyklonu wyróżniające go od znanych dotychczas na rynku urządzeń:

  • Zastosowanie wysokosprawnych cyklonów (dwa odciągi oczyszczonego gazu) pozwala na ograniczenie powierzchni filtracyjnej, co przekłada się na stosunkowo niskie koszty eksploatacji.
  • Zwarta, jednolita konstrukcja.
  • Możliwość całkowitego odcięcia członu filtracyjnego i praca na samych cyklonach przy pełnym obciążeniu kotła i w przypadku rozruchu instalacji, awarii i obsługi.

Podstawowe parametry techniczne

  • Stężenie pyłów w gazach wlotowych – 5 g/m3
  • Stężenie pyłów w gazach wylotowych – 100 mg/m3
  • Maksymalna trwała temperatura pracy – 260 °C

Urządzenie chronione do ochrony patentowej pod nr P.216 644.