Filtr workowy

Wyróżnia się wysoką wydajnością i skuteczną filtracją spalin, gazów, powietrza itp. Filtry workowe mają szczególne zastosowanie w przemyśle energetycznym.

Przeznaczenie i opis

Filtry są przeznaczone do filtracji spalin, powietrza i innych gazów z pyłów nie klejących i suchych, nie tworzących z powietrzem mieszanin wybuchowych. Znalazły zastosowanie przede wszystkim w przemyśle energetycznym jak również cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, szklarskim. Służą również do odpylania spalin kotłów energetycznych. Filtr w specjalnym wykonaniu z systemem zabezpieczeń posiadającym certyfikat może być stosowany do odpylania wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych.

Podstawowe elementy filtra:

  • konstrukcja wsporcza
  • zsyp
  • komora filtracyjna z kanałem osadczym
  • komora czystego powietrza
  • konstrukcja dachowa
  • układ regeneracji sprężonym powietrzem
  • kosze i worki
  • podesty obsługowe, barierki i drabiny
  • układ odbioru pyłów z filtra (przenośnik ślimakowy z dozownikiem celkowym)
  • szafka sterownicza

Obsługa i eksploatacja

Wymiana worków odbywa się od strony komory czystego powietrza. Regeneracja sprężonym powietrzem może odbywać się w dwóch trybach: cyklicznie – zadany jest czas pomiędzy impulsami sprężonego powietrza, lub automatycznie po przekroczeniu przez różnicę ciśnień wartości zadanej w sterowniku filtra.